• ล่าม – การแปลเอกสารล่าม – การแปลเอกสาร

ล่าม-การแปลเอกสาร (อาสาสมัคร -องค์กรไม่แสวงผลกำไร)

ชื่อองค์กร เนื้อหากิจกรรม ภาษาที่รองรับ วันและเวลาทำการ สถานที่ติดต่อ - อื่นๆ

โกเบ SGG คุระบุ

(KSGG)
ไกด์อาสาสมัคร, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, การช่วยเหลือการประชุม, อื่นๆ ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเกาหลี  

โทรศัพท์ 080-2534-4192

โทรสาร 050-3737-8912

อีเมล kobesgg@kobesgg.org


WEB
โกเบโบรันทะรี กุดโดะวีรุไกอิซุ (K.V.G.G) ไกด์อาสาสมัคร, แปลเอกสาร, การติดตามไปด้วย ภาษาอังกฤษเท่านั้น

สามารถจองล่วงหน้าได้ 4-5วัน

9:00 – 17:00

โทรศัพท์/โทรสาร (078) 821-5466

อีเมล chiko-i-kvgg@kcc.zaq.ne.jp
ทะเกนโกะเซนตา FACIL ล่าม,  งานแปลเอกสาร

ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาตะกาลอค, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษารัสเซีย

รองรับทั้งหมด 51ภาษา

วันจันทร์-วันศุกร์

10:00-18:00

โทรศัพท์ (078)736-3040

โทรสาร (078)736-2211

อีเมล facil@tcc117.jp

WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนตุลาคม ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ