• ที่อยู่อาศัยการเช่าห้องในประเทศญี่ปุ่น

การหาห้องที่ประเทศญี่ปุ่น การสอบถามบริษัทหาบ้าน หรือการหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่นั้นเป็นวิธีที่ทำกันโดยทั่วไป

สำหรับคนญี่ปุ่นเอง การหาห้องพักที่พอดีกับรายได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก

เราจึงควรทำความรู้จักระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าบ้านเอาไว้ก่อน

หลักการเลืองห้องพัก

 • การกำหนดงบประมาณ
  ค่าเช่าบ้านจะจ่ายทุกๆเดือน เพราะฉะนั้นค่าเช่าห้องควรจะไม่เกิน 25-30% ของรายได้ต่อเดือนถึงจะดี แต่ทว่า จำเป็นต้องเตรียมเงิน 4-6เดือนของค่าเช่าห้อง(โดยประมาณ)ไว้สำหรับเป็นค่าแรกเข้า (เงินที่จำเป็นต้องจ่ายตอนทำสัญญา) สำหรับค่าส่วนกลางคือ ค่าจัดการดูแล, ค่าไฟหรือค่าทำความสะอาดส่วนที่ใช้ร่วมกันในแมนชั่นหรืออพาร์ตเมนนั้นๆ ค่าส่วนกลางนี้อาจจะรวมอยู่ในค่าเช่าบ้านแล้วหรือไม่รวมก็มี
 • ประเภทห้อง
  1โฉ---เสื่อทาตามิ 1ผื่น (ประมาณ 1.65ตารางเมตร)
  สรุปก็คือ 6โฉ จะประมาณ 10ตารางเมตร
  เช่น ถ้าเขียนไว้ว่า 2LDK คือ
  ตัวเลขหมายถึงจำนวนห้อง
  Lหมายถึง ห้องนั่งเล่น
  D หมายถึง ห้องรับประทานอาหาร
  K หมายถึง ห้องครัว
  จะเห็นส่วนต่างๆของห้องได้จากแปลนห้อง

 • พื้นที่
  ห้องพักที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมหรืออยู่ใกล้สถานีรถไฟ จะมีค่าเช่าห้องก็จะมีราคาสูง ถ้าให้ความสำคัญกับสถานที่ที่สะดวกสบาย จะทำให้หาห้องได้ยากขึ้น แค่เปลี่ยนเส้นรถไฟ ห้องที่ค่าเช่าถูกก็มี จึงควรที่จะปรึกษากับบริษัทหาบ้านดูก่อนว่า
  ระยะทางจากสถานีรถไฟ, มีรถไฟด่วนจอดหรือไม่
  บริเวณรอบๆมีซุปเปอร์มาร์เกต, ร้านค้าสะดวกซื้อ, สวนสาธารณะ, โรงเรียน, โรงพยาบาลหรือไม่

※ อาจมีการปฎิเสธการเช่าห้องเนื่องจากระยะเวลาอาศัยสั้น (ไม่เกิน 1ปี) หรือวันที่ประสงค์จะเข้าพักที่ไม่ตรงกัน

เกี่ยวกับการทำสัญญา

 • ผู้ค้ำประกัน
  หากต้องการเช่าห้องที่ประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีรายได้แน่นอน เจ้าของห้องมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันจ่ายค่าซ่อมแซมหากคุณทำห้องเสียหาย หรือคุณไม่ได้ชำระค่าเช่าบ้านตามเวลาที่กำหนด หรือกล่าวคือ ในทางกฎหมายผู้ค้ำประกันคือผู้ที่มีหน้าที่รับภาระรับผิดชอบแทนคุณ ดังนั้นการหาคนที่รู้จักผิวเผินหรือเพื่อนให้มาเป็นคนค้ำประกันจึงเป็นเรื่องยาก ถึงแม้จะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันเอง ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากทีเดียว
  หากไม่สามารถหาคนค้ำประกันได้จริงๆ สามารถปรึกษากับบริษัทตัวแทนผู้ค้ำประกันได้

 • เงินค้ำประกัน
  เป็นเงินที่เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น ผู้เช่าทำห้องพักเสียหาย เป็นต้น แต่จะมีการคืนเงินส่วนต่างที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดหรือค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องตอนที่ย้ายออกจากห้อง

 • เงินกินเปล่า
  เป็นเงินที่ให้แก่เจ้าของห้องเพื่อเป็นการขอบคุณเมื่อย้ายเข้าห้อง ภูมิภาคอื่นอาจเรียกแบบอื่น (ต่างกันตามภูมิภาค) เงินจำนวนนี้จะไม่ได้คืนหากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีห้องที่ไม่ได้เรียกเงินค้ำประกันและเงินกินเปล่าเพิ่มมากขึ้นแต่จะให้เข้าเป็นสมาชิกบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันวินาศภัยแทน
 • เงินค่านายหน้า
  เป็นเงินที่จ่ายให้กับบริษัทหาบ้านเป็นการค่าตอบแทนที่ช่วยแนะนำห้องให้ โดยทั่วไปจะจ่ายตอนร่างสัญญาเป็นจำนวนของค่าเช่าห้อง 1เดือน

 • ค่าเช่าล่วงหน้า
  โดยทั่วไปการจ่ายค่าเช่าห้องล่วงหน้าถือว่าเป็นกฎ ตอนทำสัญญานั้นจะจ่ายค่าเช่าของเดือนที่เริ่มเข้าอยู่ หากกรณีที่เข้าอยู่ระหว่างเดือนจะคำนวณค่าเช่าเป็นรายวันบวกกับค่าเช่าเดือนถัดไป
 • ค่าเปลี่ยนกุญแจ
  อาจจะเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินผู้เข้าอยู่ แต่อาจจะมีกรณีที่บังคับให้เปลี่ยนกุญแจได้ เพื่อเป็นการป้องก้นอาชกรรมที่เกิดจากผู้เช่าคนก่อนทำกุญแจสำรองไว้ ให้สอบถามล่วงหน้าก่อน
 • ประกันอัคคีภัย
  ส่วนใหญ่จะให้ผู้เข้าอยู่เข้าร่วมกับบริษัทประกันอัคคีภัย โดยจะอยู่ประมาณ 15,000-30,000เยน และจ่ายตอนทำสัญญาเช่า

契約時に確認すること

 • ข้อห้าม, เงื่อนไขอื่นๆ
  อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ห้องพักนั้นๆ เช่น สัตว์เลี้ยง, วิธีการทิ้งขยะ, การเล่นเครื่องดนตรี, การเปลี่ยนแปลงภายในห้อง, การให้ผู้อื่นนอกเหนือจะผู้เช่าเข้ามาอยู่ เป็นต้น หากไม่รักษากฎอาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยละแวกนั้นได้
 • เฟอร์นิเจอร์
  ห้องเช่าในญี่ปุ่น จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้มาด้วย แต่บางที่อาจมีเครื่องปรับอากาศ, เตาแก๊สให้ แต่ก่อนอื่นให้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนว่ามีเฟอร์นิเจอร์ติดมาด้วยหรือไม่ (จำเป็นต้องขอเจ้าของห้องหากต้องการซื้อมาเปลี่ยน) หรือมีของที่ผู้เช่าคนก่อนทิ้งไว้หรือไม่ ตอนที่ไปสำรวจห้องให้นำตลับเมตรไปด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่
 • ค่าต่อสัญญา
  ที่ญี่ปุ่น ตอนต่อสัญญาเช่าห้องจำเป็นต้องจ่ายค่าต่อสัญญาด้วย โดยปกติแล้วจะต่อสัญญาทุก 2ปี และเสียตามจำนวนค่าเช่า 1เดือน แต่ก็ขึ้นอยู่กับห้องเช่านั้นๆด้วย

 • การคืนสภาพห้องให้เหมือนเดิมตอนย้ายออก, การคืนเงินค้ำประกัน
  การทำสภาพห้องให้เหมือนเดิมตอนย้ายออกนั้น จะแตกต่างกันไปตามบริษัทหาบ้าน และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาได้ ค่าใช้จ่ายเพื่อทำห้องให้เหมือนเดิมกับค่าทำความสะอาดจะหักออกจากเงินค้ำประกันและจะคืนให้ เพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องสูบบุหรี่ในห้อง, ตอกหมุดหรือน๊อตทำให้กำแพงเป็นรู, ทำพื้นเป็นรอย,หรือทำสกปรกเลอะเทอะ หากมีความเสียหายหรือมีอะไรที่ชำรุดก่อนที่จะเข้าอยู่ ให้บอกกับบริษัทหรือเจ้าของห้องก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหาบ้าน

เวปไซต์แยกตามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเช่าบ้านในญี่ปุ่น

ウェルカム賃貸
J&F Networks
Best Estate

สำหรับหาห้องพักแบบแชร์รูม(อาศัยร่วมกับคนอื่น)

ルームシェアジャパン

2016年10月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。