• หน่วยงานต่างๆสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอื่นๆ

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอื่นๆ

จังหวัดเฮียวโกะ

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดเฮียวโกะ

651-0073

1-5-1 วะคิโนะฮะมะไคกังโดริ, ฉูโอ, โกเบ

โคคุไซเกนโคไคฮัททสึเซนตา ชั้น2

โทรศัพท์ 078-230-3260

โทรสาร 078-230-3280

อีเมล hia@net.hyogo-ip.or.jp

WEB

เดินจาก JR สถานีนะดะ ประมาณ 10นาที

เดินจาก ฮันชินสถานีอิวะยะ ประมาณ 8นาที

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดเฮียวโกะ

ไกโคคุจินเกงมินอินฟอเมชั่นเซนตา

650-0044

1-1-3 ฮิกาชิคาวะซะคิโฉ, ตำบลฉูโอ, อำเภอโกเบ (โกเบคุริสุตารุทะวา ชั้น6)

โทรศัพท์ 078-382-2052

โทรสาร 078-382-2012


WEB

เดินจาก JR สถานีโกเบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3นาที
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะคะชิ

6-1 ฮิกาชินะคะโนะโฉ, อะคะชิ อาคารอะสุพีอะ อะคะชิคิตะคัน ชั้น 7

โทรศัพท์ 078-918-0044

โทรสาร 078-918-0044

อีเมล aia@aia-akashi.jp

WEB

เดินจาก JR หรือ ซันโยเดนชะ สถานีอะคะชิ ประมาณ 3นาที

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะชิยะ

659-0092

2-6-209 โอฮะระ, อะชิยะ

โทรศัพท์ 0797-34-6340

โทรสาร 0797-34-6341 

WEB
JR สถานีอะชิยะ
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะมะกะซากิ

660-8501

1-23-1 ฮิกาชินะนะมัททสึโฉ, อะมะกะซากิ อะมะกะซากิชิฮิโชะคะโคคุไซโคริวทันโทไน

โทรศัพท์ 06-6489-6017

โทรสาร 06-6489-6009

อีเมล aia@hcc5.bai.ne.jp

WEB

เดินจากป้ายรถบัสอะมะกาซากิ “สถานีที่ว่าการอำเภอ (ชิยะคุโชะ)” ประมาณ 5 นาที

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะวะจิ

656-2292

8 อิคุโฮะนีจิมะ, อะวะจิ

ที่ว่าการอำเภออะวะจิ ภายในฝ่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

โทรศัพท์ 0799-64-2506

โทรสาร 0799-64-2527​​​​​​​

WEB
 
(มูลนิธิ) สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอคะโกะกาวะ

675-0017

1-387 โนกุฉิโฉโยชิโนะ, คะโกะกาวะ

โทรศัพท์ 079-425-1166

โทรสาร 079-425-0200​​​​​​​


WEB

เดินจาก JR สถานีคะโกะกาวะ ประมาณ 15นาที
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอซันดะ

669-1528

2-1 ซันดะชิเอคิมะเอะโฉ คิพพีมอรุ ชั้น6

ภายในซันดะชิมะฉิทสึคคุริเคียวโดเซนตา โคคุไซโคริวพุระซา

โทรศัพท์ 079-559-5164

โทรสาร 079-559-5173​​​​​​​

WEB
 

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอดันบะ

669-3309

443 ไคบาระไคบาระโฉ, ดันบะ

โทร 0795-72-5880

โทรสาร 0795-72-5880

อีเมล tamba_ia@yahoo.co.jp​​​​​​​

WEB
 
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอโทโยกะ

668-0046

34-20 ทะเทะโนะโฉ, โทโยกะ

โทรศัพท์ 0796-24-5931

โทรสาร 0796-24-5931
Email: tia@tia-online.net 

WEB
สถานีโทโยะกาวะ
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอนิชิโนะมิยะ

662-0911

11-1 อิเคะดะโฉ, นิชิโนะมิยะ ฟุเรนเทะ นิชิโนะมิยะ ชั้น 4

โทรศัพท์ 0798-32-8680

โทรสาร 0798-32-8678

อีเมล nia@nishi.or.jp​​​​​​​

WEB
JR สถานีนิชิโนะมิยะ ทางออกทิศใต้ เจอทันที

องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอฮิเมะจิ

สำนักงานโคคุไซโคริวทันโท

670-0012

290-68 ฮงโฉ,ฮิเมะจิ (สวนสาธารณะโอเทะมะเอะ ฝั่งทางใต้) อิกุเระฮิเมะจิ ชั้น 3

โทรศัพท์ 079-282-8950

โทรสาร 079-282—8955

อีเมล info@himeji-iec.or.jp​​​​​​​

WEB

เดินจาก JR สถานีฮิเมจิ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 10นาที

 

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอมิกิ

673-0492

30-10 อุเอะโนะมารุโฉ, มิกิ

โทรศัพท์ 0794-89-2318

โทรสาร 0794-82-9755

อีเมล kokusai@city.miki.hyogo.jp​​​​​​​

WEB
 

โอซากา

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโอซากา

543-0001

8-2-6 อุเอะฮมมะฉิ, เทนโนจิ,โอซากา

โทรศัพท์ 06-6772-5931

โทรสาร 06-6772-7600

อีเมล center@ih-osaka.or.jp

WEB
รถไฟใต้ดิน สถานีทะนิมะฉิคิวโฉเมะ
องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโอซากา

540-0029

2-5 ฮงโฉบาชิ, ฉูโอ, โอซากา มะอิโดมุโอซากา ชั้น 5

โทรศัพท์ 06-6966-2400

โทรสาร 06-6966-2401

อีเมล info@ofix.or.jp

WEB

รถไฟใต้ดินสายฉูโอ/ ซะไกซุจิ สถานีซะไกซุจิฮมมะฉิ จากทางออกหมายเลข 1 หรือ 12 ประมาณ 800เมตร

รถไฟใต้ดินสายทะนิมะฉิ สถานี ทะนิมะฉิยงโฉเมะ จากทางออกหมายเลข4 ประมาณ 800เมตร
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอมิโนะ

562-0023

1-2-1 อะโอะมะทะนินิชิ, มิโนะ, โอซากา

ที่ทำการอำเภอมิโนะสาขาโทโยกะวะ ชั้น2

โทรศัพท์ 072-727-6912

โทรสาร 072-727-6920

อีเมล info@mafga.or.jp​​​​​​​

WEB

รถบัสฮันคิว สถานีโทโยกะวะชิโชะมาเอะ, สถานีอะมะทะนิ เดิน 1นาที

รถบัสฮันคิว สถานีโอโนะฮะระ เดิน 5นาที
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโทะโยะนะคะ

560-0026

601-1 ทะมะอิโฉ, โทะโยะนะคะ, โอซากา (เอะโทะเระโทโยะนะคะ ชั้น6)

โทรศัพท์ 06-6843-4343

โทรสาร 06-6843-4375​​​​​​​

WEB

ฮันคิวสายทะคะระสุกะ สถานีโทโยะนะคะ

 

เกียวโต

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอเกียวโต

606-8536

1-2 อะวะดะกุฉะโทริอิโฉ, สะเคียว, เกียวโต

โทรศัพท์ 075-752-3010

โทรสาร 075-752-3510

อีเมล office@kcif.or.jp

WEB

รถไฟใต้ดิน สถานีเคะอะเกะ เดิน 6นาที

รถบัส หน้าสถานีเกียวโตไคคังบิจูททสึคันมะเอะ เดิน 10นาที
มูลนิธิศูนย์นานาชาติเกียวโต

600-8216

ชั้น 9 ตึกสถานีเกียวโต ชิโอะโคจิสะเกะรุ, โทริมารุโดริ, ชิโมะเกียว, เกียวโต

โทรศัพท์ 075-342-5000

โทรสาร 075-342-5050

อีเมล main@kpic.or.jp

WEB
JRสถานีเกียวโต ไปทางลิฟต์ฝั่งใต้ของห้างนันโบะคุจิยูโดทสึโร ขึ้นไปชั้น9

จังหวัดชิกะ

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง
มูลนิธิ สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดชิกะ

520-0801

1-1-20 นิโอะโนะฮะมะ, โอทสึ พิอะซะอะวะอุมิ ชั้น2

โทรศัพท์ 077-526-0931

โทรสาร 077-510-0601

WEB

JR สถานีเซะเซะ เดิน 15นาที

เคฮันเดนชะ สถานีอิชิบะ เดิน 5นาที

จังหวัดนารา

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง

มูลนิธิ

นารา สิรุกุโรโดะฮะกะคิเนนโคคุไซโคริวโซดัน

630-8301

102 ทะคะฮะตะโฉ, นารา

ภายในนะระโคคุไซเกงชูคัน

โทรศัพท์ 0742-27-2436

โทรสาร 0742-27-2434

อีเมล nifs@nifs.or.jpWEB

รถบัสภายในจังหวัดนารา สถานีทะคะฮะตะโฉ เดินไปทางทิศใต้ 5นาที

รถบัสที่ไปทาง ยะมะมุระโฉ, ฟุจิวะระได, โรงเรียนนะระสะโฮะ, โระคุยะออนโฉ ลงสถานี ทะคะฮะตะโฉจูทะคุมะเอะ เดินไปทางใต้ 3นาที

จังหวัดวะคะยะมะ

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง

มูลนิธิ

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจัวหวัดวะคะยะมะ

640-8319

2-1-2 เทะบิระ, วะคะยะมะ

โทรศัพท์ 073-435-5240

โทรสาร 073-435-5243
WEB
JR สถานีนิชิมะเอะ เดิน 7นาที

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2014
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ