• หน่วยงานต่างๆพิพิธภัณฑ์・พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ / พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์ประจำโกเบ

650-0034

24 เคียวมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-391-0035

โทรสาร 078-392-7054

อีเมล mueum@office.city.kobe.lg.jp

 

 

Website

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาเกาหลี

สถานีซันโนะมิยะ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เยาวชนประจำอำเภอโกเบ

650-0046

7-7-6 มินะโตะจิมะนะคะมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-302-5177

โทรสาร 078-302-4816

Website

ภาษาอังกฤษ

 

Port liner สถานี มินะมิโคเอน (IKEAมะเอะ)
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ

652-0004

37-1 คุซุดานิโฉ, เฮียวโกะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-351-4488

โทรสาร 078-351-4343
จาก JR สถานีซันโนะมิยะ หรือ สถานีโกเบ นั่งรถบัสสาย 7 ลงป้าย คุซุดานิโฉ 
ศูนย์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมใต้ดินประจำโกเบ

651-2273

6 โคจิได, นิชิ, โกเบ ภายในสวนสาธารณะเซชินชูโอ

โทรศัพท์ 078-992-0656

โทรสาร 078-992-5201

รถไฟใต้ดินสถานี เซชินชูโอ

พิพิธภัณฑ์มหาสมุทรประจำโกเบ

Kawasaki World

650-0042

2-2,ฮะโตะบะโฉ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-327-8983

โทรสาร 078-391-6756

Website

คะวะสะคิวารุโดะ

โทรศัพท์ 078-327-5401

โทรสาร 078-327-5402

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน (อักษรตัวเต็ม)

ภาษาจีน (อักษรตัวย่อ)

ภาษาเกาหลี

รถไฟใต้ดินสายไกคัง สถานี มินะโตะโมะโตะมะฉิ

 

JR หรือ ฮันชิน สถานี โมะโตะมะฉิ 

 

โกเบโคโซะคุ (ฮันคิว หรือ ซันโย) สถานี โคโซะคุฮะนะคุมะ 

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโกเบ

Kobe Doll Museum

650-0021

3-1-17 ซันโนะมิยะโฉ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-327-4680

โทรสาร 078-327-4680

Website

JR หรือ ฮันชิน สถานีโมะโตะมะฉิ

สถานีซันโนะมิยะ
พิพิธภัณฑ์กาแฟ UCC

650-0046

6-6-2 มินะโตะจิมะนะคะมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-302-8880

โทรสาร 078-302-8824

Website

ภาษาอังกฤษ

Port Liner สถานี มินะมิโคเอง
 
พิพิธภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้ทะเคะนะคะ

650-0004

โทรศัพท์ 078-242-0216

โทรสาร 078-241-4713

Website

ภาษาอังกฤษ

จากสถานี ซันโนะมิยะ

JR หรือ ฮันชิน สถานีโมะโตะมะฉิ

รถไฟใต้ดิน สถานีเกนโจมะเอะ
ศูนย์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการอพยพข้ามประเทศ

650-0003

3-19-8 ยะมะโมะโตะโดริ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-272-2362

โทรสาร 078-272-2210

Website

JR สถานีโมะโตะมะฉิ ทางออกทิศตะวันออก (East Exit) ขึ้นไปทางเหนือของโคอิคะวะซุจิ

รถไฟใต้ดิน สถานีเกนโจมะเอะ 
อาคารวัฒนธรรมโกเบ

657-0838

3-1-2 โอจิโฉ, นะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-882-2028

โทรสาร 078-882-2028

Website

JR สถานีนะดะ

ฮันคิว สถานีโอจิโคเอน

ฮันชิน สถานี อิวะจิ

สตูดิโอคิตะโนะ

Kitano Meister Garden

650-0004

3-17-1 นะคะยะมะเทะโดริ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-200-3607

โทรสาร 078-200-3608

Website

JR สถานีโมะโตะมะฉิ

JR หรือ ฮันคิว หรือ ฮันชิน สถานีซันโนะมิยะ 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติจีนในต่างประเทศ ประจำโกเบ

650-0024

3-1-1 ไคกังโดริ, ฉูโอ, โกเบ, จังหวัดเฮียวโกะ

โทรศัพท์ 078-331-3855

โทรสาร 078-331-9530

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ
JR หรือ ฮันชิน สถานีโมะโตะมะฉิ

ศูนย์ศิลปะประจำโกเบ

Kobe Art Village Center

652-0811

5-3-14 ชินไคฉิ, เฮียวโกะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-512-5500

โทรสาร 078-512-5356

Website

โกเบโคโซะคุ สถานีชินไคฉิ

JR สถานีโกเบ

รถไฟใต้ดิน สถานีมินะโตะคะวะโคเอง

อาคารรำลึกถึงซุนยัดเซน

Sun Yat-sen Memorial Hall

655-0047

2051 ฮิกะชิไมโกะโฉ, ทะรุมิ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-783-7172

โทรสาร 078-785-3440

Website

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

JR สถานีไมโกะ

สถานีซันโยไมโกะโคเอง
ศูนย์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสะพาน

655-0047

4-114 ฮิกะชิไมโกะโฉะ, ทะรุมิ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-784-3339

โทรสาร 078-784-8888

Website

JR สถานีไมโกะ

สถานีซันโยไมโกะโคเอง

พิพิธิภัณฑ์ศิลปะ

ชื่อหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อรำลึกถึงโคะอิโซะประจำโกเบ

Koiso Memorial Museum of Art

658-0032

5-7 โคโยโฉนะคะ,ฮิกะชินะดะ, โกเบ ( ภายในสวนสาธารณะรคโคะไอรันโดะ)

โทรศัพท์ 078-857-5880

โทรสาร 078-857-3737

Website

Rokko Liner สถานี ไอรันโดะคิตะกุฉิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแฟชันโกเบ

658-0032

2-9-1 โคโยโฉนะคะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-858-0050

โทรสาร 078-858-0058

Email: info@fashionmuseum.or.jp

Website

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเกาหลี

Rokko Liner สถานี ไอรันโดะเซนตา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดเฮียวโกะ

657-0073

1-1-1 วะคิโนะฮะมะไคกังโดริ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-262-0901

โทรสาร 078-262-0903

Website

JR สถานีนะดะ

ฮันชิน สถานีอิวะยะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโคเซทสึ

658-0057

2-12-1 มิคะเกะกุนเกะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-841-0652

โทรสาร 078-841-1402

Website

ฮันคิว สถานีมิคะเกะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮะคุทสึรุ

658-0063

6-1-1 สุมิโยะชิยะมะเทะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-851-6001

โทรสาร 078-851-6001

ฮันคิว สถานีมิคะเกะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะยูคะริโกเบ

658-0032

2-9-1 โคโยโฉนะคะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ

(โกเบฟาชชอนบิจูทสึคัน ชั้น 1)

โทรศัพท์ 078-858-1520

โทรสาร 078-858-1522

Rokko Liner สถานีไอรันโดะเซนตา

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2014
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ