• หน่วยงานต่างๆโบสถ์, มัสยิด, โบสถ์ศาสนายิว

รายชื่อโบสถ์

ชื่อ สถานที่ติดต่อ ภาษา สถานีใกล้เคียง
โบสถ์ คันไซคะเคียวคิริสุโตะ

2-24-9 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-241-7091
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน สถานีโมะโตมะฉิ, สถานีเกนโฉมะเอะ
คันเทเบียว 7-3-2 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

WEB
ภาษาญี่ปุ่น สถานีเกนโฉมะเอะ
บะกุวัน มะหะบีรุสุวะมิ เจอินจิอิน (ศาสนาเชน)

3-7-5 คิตะโนะโฉ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-241-5995
 

สถานีโมะโตมะฉิ, สถานีเกนโฉมะเอะ

โกเบมุสุริมุโมะสุคุ

2-25-14 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-231-6060
WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ สถานีโมะโตมะฉิ, สถานีเกนโฉมะเอะ
โบสถ์ คะโทะริคคุโกเบฉูโอ

1-28-7 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-221-4682 

WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ สถานีซันโนะมิยะ
โบสถ์ โกเบเซอิมิคะเอะรุ

5-11-1 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-351-3463

WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ สถานีโมะโตมะฉิ, สถานีเกนโฉมะเอะ
โบสถ์ออร์ทอดอกซ์ โกเบฮะริสุโตะสุ

1-4-11 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-221-4925

อีเมล osaka-orthodox@sutv.zaq.ne.jp  

WEB
ภาษาญี่ปุ่น  
โบสถ์ กุเรสุโกเบบะพุเทะสุโตะ

1-7-27 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-231-7187


WEB

ภาษาญี่ปุ่น  
โบสถ์ ไซนิฉิ ไทคัง คิริสุโตะเคียว โกเบ โทบุ

6-4-8 ฮิกุเระโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-241-5253, 078-882-5233

โทรสาร 078-241-5220

อีเมล pcbmd@hanmail.net, pcbmd@nifty.com  

WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี สถานีซันโนะมิยะ
โบสถ์ นิฮงคิริสุโตะเคียวดัน ฮิกาชิคันเบะ

658-0058

3-7-11 มิคะเกะ,ฮิกาชินะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-851-4334

โทรสาร 078-851-4334

อีเมลmail@higashikobech.org  

WEB
ภาษาญี่ปุ่น ฮันคิว สถานี มิคะเกะ เดินประมาณ 10นาที
โบสถ์ คะโทะริคคุ ทะคะโทริ

3-3-8 ไคอุนโฉ, นะกะตะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-731-8300  

WEB
ภาษาญี่ปุ่น JR ลงสถานีทะคะโทริ เดินประมาณ 5นาที

นิฮงคิริสุโตะเคียวดัน

โบสถ์โกเบ

9-16 ฮะนะคุมะโฉ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-341-2598

โทรสาร 078-341-2613

อีเมล kobechurch@hotmail.com  

WEB
ภาษาญี่ปุ่น สถานีฮะนะคุมะ, สถานีโมะโตมะฉิ, สถานีเกนโฉมะเอะ
โบสถ์ โกเบนุโนะบิคิ

6-2-2 คุโมอุฉิ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-291-0519

โทรสาร 078-291-0519

 

WEB
ภาษาญี่ปุ่น สถานีชินโกเบ
เซะบุนสุเด อะโดเบนสุโตะ เคียวดัน

4-2-11 คุโมอุฉิบาชิโดริ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-221-2733 

WEB
ภาษาญี่ปุ่น สถานีชินโกเบ

นิฮงคิริสุโตไคคะคุฮะ

โบสถ์นะดะ

657-0817

8-5-1 อุเอะโนโดริ,นะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-861-2313

โทรสาร 078-861-2314​​​​​​​

WEB
ภาษาญี่ปุ่น สถานีโอจิโคเอน
คันไซยูดะยะ เคียวดัน

650-0002

4-12-12 คิตะโนะโฉ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-221-7236

โทรสาร 078-242-7254​​​​​​​

WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฮีบรู สถานีซันโนะมิยะ, สถานีโมะโตะมะฉิ

นิฮงคิริสุโตะเคียวดัน

โบสถ์โกเบเอโค

4-16-1 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-331-2286WEB
ภาษาญี่ปุ่น สถานีโมะโตมะฉิ, สถานีเกนโฉมะเอะ

* หาข้อมูลเกี่ยวกับโบสถ์อื่นๆได้ที่ 教会.com

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2015
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ