• ช่องทางปรึกษาการปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

การปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ชื่อองค์กร เนื้อหา ภาษาที่รองรับ วันและเวลาที่เปิดให้คำปรึกษา สถานที่ติดต่อ และอื่นๆ

Kobe International Center
for Cooperation and
Communication

ศูนย์โกเบโคคุไซเคียวเรียวคุโคริวเซนตา

 

Kobe International Community Center
(KICC)

ศูนย์โกเบโคคุไซคอมมิวนิตีเซนตา
นำเสนอข้อมูลงานราชการส่วนจังหวัด, ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

(วันจันทร์-วันศุกร์)

10 :00-12 :00

13 :00-17 :00

สามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลา9 :00-10 :00

651-0083

5-1-14 ฮะมะเบะโดโอริ, ตำบลฉูโอ, อำเภอโกเบ

ตึกโกเบโชโคโบเอคิเซนตาบีรุ ชั้น2

TEL: 078-291-8441

FAX: 078-291-0691


WEB
ภาษาเกาหลีและเกาหลีเหนือ (วันศุกร์)

ภาษาเวียดนาม

(วันจันทร์และวันพุธ)

ภาษาฟิลิปปินส์

(วันพุธ)

ภาษาสเปน

(วันอังคารและวันพฤหัสฯ)

ภาษาโปรตุเกส

(วันพฤหัสฯ)
ネパール語 月
インドネシア語 金
タイ語 火

สมาคมเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำจังหวัดเฮียวโกะ

เฮียวโกะเกงโคคุไซโคริวเคียวเรียวคุ (HIA)

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวต่างชาติ

ไกโคคุจินเกงมินอินฟอเมชั่นเซนตา
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน,ภาษาโปรตุเกส

วันจันทร์-วันศุกร์

9 :00-17 :00

650-0044

1-1-3 ฮิกาชิคาวะซะคิโฉ, ตำบลฉูโอ, อำเภอโกเบ (โกเบคุริสุตารุทะวา ชั้น6)

TEL: 078-382-2052

FAX: 078-382-2012

WEB

NGO ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในอำเภอโกเบ

 

NGOโกเบไกโคคุจินคิวเอนเน็ตโตะ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาจีน

วันศุกร์ 13 :00-20 :00

(สายด่วนให้คำปรึกษาเกี่ยวชีวิตประจำวัน)

TEL: 078-232-1290 (เบอร์สำหรับให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ)

TEL: 078-271-3270

FAX: 078-271-3270

อีเมล gqnet@poppy.ocn.ne.jpWEB

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ

 

โกเบเทอิจูไกโคคุจินชิเองเซนตา (KFC)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาเกาหลี

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:30-18:00

TEL: 078-612-2402

FAX: 078-612-3052

อีเมล: kfc@social-b.net

WEB
Community House & Information Centre (CHIC)

- ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติในญี่ปุ่น

- กิจกรรมคลาสทำอาหารนานาชาติ, คลาสเรียนภาษาต่างประเทศและอื่นๆ

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ - วันศุกร์

9 :30-16 :30

TEL: 078-857-6540

FAX: 078-857-4789

อีเมล kobechic@gol.com

WEB
 
เวียดนาม ยูเมะ KOBE ให้คำปรึกษาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในญี่ปุ่น, การสอนภาษาญี่ปุ่น, การสอนภาษาเวียดนาม

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาเวียดนาม

วันอังคาร, วันพฤหัสฯ, วันศุกร์

10 :00 – 17 :00
TEL: 078-736-2987

WEB

โครงการการเเยกเป็นอิสระสำหรับผู้หญิงในเอเชีย

 

อะจิอะโจะเซจิริทสึพุโรเจคคุโตะ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และกฎหมายสำหรับผู้หญิงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

ภาษาฟิลิปปินส์

ภาษาโปรตุเกส

วันพฤหัสฯ

11:00 - 16:00

TEL: 078-734-3633

อีเมล awep@tcc117.jp

WEB

 

มูลนิธิ การศึกษาเเละสวัสดิการเอเชีย

สำนักงานใหญ่งานผู้ลี้ภัย

สาขาคันไซ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่สำหรับผู้อพยพลี้ภัย

ให้การสนับสนุนการจัดหางาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเวียดนาม

* ภาษาต่างประเทศอื่นๆ กรุณาสอบถามล่วงหน้า

วันจันทร์ – วันศุกร์

9 :30 – 17 :30

TEL: 0120-090091

(เบอร์โทรตรงสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษา)

TEL: 078-361-1700

FAX: 078-361-1323

อีเมล kansai@rhq.gr.jpWEB

ชุมชนชาวบราซิลในเขตคันไซ

 

คันไซบุระจิรุจิน คอมมิวนิตี้ (CBK)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่,

คลาสเรียนภาษาโปรตุเกส,ให้ความรู้เป็นภาษาบราซิลสำหรับเด็กชาวบราซิล เป็นต้น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาโปรตุเกส

วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์, วันเสาร์

13 :00 – 17 :00

TEL-FAX: 078-411-8813

อีเมลCbk.bras.01@tiara.ocn.ne.jp

 

WEB

ชุมชนชาวละตินในจังหวัดเฮียวโกะ

 

เฮียวโกะละตินคอมมิวนิตี้

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่, สอนภาษาสเปนให้แก่เด็กที่พ่อแม่พูดภาษาสเปน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาสเปน

วันจันทร์ – วันศุกร์

10:00 – 17:00

653-0052

3-3-8 ไคอุนโฉ, ตำบลนะกะตะ, อำเภอโกเบ, จังหวัดเฮียวโกะ, ภายในทะคะโทริคอมมิวนิตี้เซนตา

TEL-FAX: 078-739-0633

TEL: 090-6984-1665

อีเมล hlc.jp.info@gmail.comWEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ