• ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น・โรงเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ชื่อโรงเรียน หลักสูตร (ช่วงเปิดเรียน) สถานที่ติดต่อ
วิทยาลัยนานาชาติคลาร์ก
Clark International College
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
หลักสูตรเพื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต 
หลักสูตรระยะสั้น 3เดือน
〒650-0021
2-11-1 ซันโนะมิยะโฉ, ฉูโอ, โกเบ Center Plaza Nishi-kan ชั้น 7
TEL: 078-391-6100

WEB
โรงเรียนภาษาต่างประเทศคลาร์ก 
Clark Foregin Language School
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี 9เดือน (เดือนกรกฎาคม)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี 3เดือน (เดือนมกราคม)
หลักสูตรเพื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต 
หลักสูตรระยะสั้น 3เดือน
〒650-0021
2-11-1 ซันโนะมิยะโฉ, ฉูโอ, โกเบ Center Plaza Nishi-kan ชั้น 7
TEL: 078-391-3411

WEB
วิทยาลัยภาษาญี่ปุ่น โกเบโทโย
KOBE TOYO Japanese College
หลักสูตรปกติ 1ปี (เดือนเมษายน, เดือนตุลาคม)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 1เดือนขึ้นไป
หลักสูตรระยะสั้นฤดูร้อน 3สัปดาห์
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร Private Course
〒650-0032
110-2 อิโตโฉ, ฉูโอ, โกเบ
TEL: 078-333-1127

WEB
วิทยาลัยโกเบ YMCA สาขา ภาษาญี่ปุ่น
The Kobe YMCA College Japanese Department course
หลักสูตรฤดูใบไม้ผลิ 1ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรฤดูใบไม้ผลิ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรฤดูใบไม้ร่วง 1ปีครึ่ง(เดือนตุลาคม)
หลักสูตร Part-time (เดือนเมษายน, กันยายน, มกราคม)
หลักสูตรฤดูร้อน (เริ่มเดือนกรกฎาคม ระยะเวลา 4สัปดาห์)
〒650-0001
7-15 คะโนโฉ 2โฉเมะ, ฉูโอ, โกเบ
TEL: 078-241-7204

WEB
วิทยาลัยคอมมิวนิกา
Communica Institute
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี 9เดือน (เดือนกรกฎาคม) 
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี 3เดือน (เดือนมกราคม)
หลักสูตรระยะสั้น 3เดือนขึ้นไป (เดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม)
หลักสูตร Private Course 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ 15สัปดาห์ (เดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม)
หลักสูตรเพื่อหางาน 10สัปดาห์ (เดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (สนทนาภาษาญี่ปุ่น) (เดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม)
〒650-0031 
116-2 ฮิกาชิมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ 
TEL: 078-333-7720

WEB
วิทยาลัยโกเบเดนชิ
Kobe Institute of Computing - College of Computing   JapaneseLanguage แผนกภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)  
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
〒650-0003
1-6-35 ยะมะโมะโตะ-โดริ, ฉูโอ, โกเบ
TEL: 078-242-0014(ตัวแทน)
TEL: 078-265-5265(เบอร์ตรงแผนกภาษาญี่ปุ่น)

WEB
วิทยาลัย โกเบ YMCA
Kobe YWCA
College
หลักสูตรทั่วไป
3 เดือน (ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว)
6เดือน (เดือนเมษายน, ตุลาคม)
หลักสูตร Part-Time
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร Private Course
อื่นๆ
〒651-0093 
1-12-10 นิชิโนะมิยะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
TEL: 078-231-6303

WEB
วิทยาลัยภาษาญี่ปุ่น คะซุกะ 
Kasuga Japanese Language Academy
หลักสูตร 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตร 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
หลักสูตรระยะสั้น (เดือนเมษายน, ตุลาคม, ช่วงหยุดภาคฤดูร้อน)
〒651-0063
       5-7-10 นิชิโมะโตะ-โดริ, ฉูโอ, โกเบ
TEL: 078-222-0077

WEB
วิทยาลัยภาษาต่างประเทศอะริสุโตะ 
Arist foreign language school
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน, ตุลาคม) 
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนเมษายน, ตุลาคม)
หลักสูตร 3เดือน (เมื่อใดก็ได้)
Private Course (เมื่อใดก็ได้)
〒652-0815
3-5-24 มิกะวะกุฉิโฉ, เฮียวโกะ, โกเบ
TEL: 078-578-8882

WEB
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ โกเบ สุมิโยชิ 
Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
เรียนแบบกลุ่ม (เมื่อใดก็ได้) 
Private Course (เมื่อใดก็ได้)
〒658-0053
2-21-8 สุมิโยชิมิยะโฉ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
TEL: 078-822-6620

WEB
วิทยาลัยโกเบ วารุโดะ 
Kobe World Academy
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน) 
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม) 
〒652-0801
2-4-20 นะคะมิฉิ-โดริ, เฮียวโกะ, โกเบ 
TEL: 078-576-1208

WEB
วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
Interculture Language Academy
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี 9เดือน (เดือนกรกฎาคม)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี 6เดือน (เดือนตุลาคม)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี 3เดือน (เดือนมกราคม)
หลักสูตรทั่วไป 2ปี
ระยะสั้น 1, 2, 3เดือนขึ้นไป
Private Course
〒653-0004
5-7 4บันโฉ, นะกะตะ, โกเบ
TEL: 078-576-6129

WEB
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น โกเบ YMCA หลักสูตรฤดูใบไม้ผลิ 1ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรฤดูใบไม้ผลิ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรฤดูใบไม้ร่วง 1ปีครึ่ง(เดือนตุลาคม)
ระยะสั้น 3เดือน (เดือนเมษายน, ตุลาคม)
ระยะสั้น 6เดือน (เดือนเมษายน, ตุลาคม)
〒651-2102 
2-1-3 กักคุเอนฮิกาชิมะฉิ, นิชิ, โกเบ
TEL: 078-793-7402

WEB
ทยาลัยนานาชาติ โชเม โกเบ 
Shumei Kobe International School
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)  
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม) 
ระยะสั้น 1เดือนขึ้นไป
〒657-0831  
5-1-8 สุอิโดสุจิ, นะดะ, โกเบ ตึกเอบิสุทะนิ
TEL: 078-871-5563

WEB
วิทยาลัยเซโก 
Seiko Foreign Language School
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
〒652-0894
3-1-14 อิริเอะ-โดริ, เฮียวโกะ, โกเบ
TEL: 078-766-8039

WEB
วิทยาลัยเซโก ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 
Seiko Foreign Language Center
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 2ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
〒652-0894
3-1-14 อิริเอะ-โดริ, เฮียวโกะ, โกเบ
TEL: 078-766-8039

WEB
Preparatory School Sogaku Seminar JSL
(Japanese as a Second Language)Course for International Students
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
〒655-0027 
3-17 คันดะโฉ, ทะรุมิ, โกเบ
TEL: 078-704-4359

 
วิทยาลัยภาษาเละกุชิสุ
Lexis Japan

Intensive Japanese

เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

หลักสูตรภาคค่ำ 

Teen Summer Program

Private Course

〒650-0038
36 นิชิมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ 
ตึกมิทสึบิชิ UFJชินทะคุกิงโค ชั้น9
TEL: 078-331-0944

WEB

ECC Japanese Language Institute

หลักสูตรบูรณาการ
2ปี (เดือนเมษายน)
1ปีครึ่ง (เดือนตุลาคม)
1ปี (เดือนเมษายน)
หลักสูตรระยะสั้น 3เดือน (เดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม)
※อื่นๆ, หลักสูตรระยะสั้น 5สัปดาห์ และ Private Course
〒651-0094
5-5-6 โคะโตะโนะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
TEL: 078-261-1440

WEB