KICC सेवा पुनः सुरु भएको सूचना

    KICC सेवा जून १ देखि खुला रहनेछ। सेवा प्रदान हुने दिन र समयहरू निम्नानुसार छन्।

     

    सोमबार-शुक्रवार        १०: ०० - २०: ००

    शनिबार                       १०: ०० - १७: ००

    आइतवार र सार्वजनिक बिदाका दिन बन्द रहनेछ