KICC बाटको सूचना

  २०२१को शरद ऋतुमा KICC शिन-नागातामा स्थान परिवर्तन हुनेछ।

  दैनिकि जीवन(जीविका)को परामर्श शिन-नागातामा उपलब्ध छ।
  जापानीजकक्षा चाहि शिन-नागाता, सान्नोमिया र मिखागेमा गर्ने योजना रहेकोछ।

  KICC जापानी भाषा र संस्कृति समर्थन कार्यक्रमको बारेमा

  जापानी भाषा र संस्कृति समर्थन सहयोग कार्यक्रम चाहि सेप्टेम्बर महिनाबाट समाप्त हुनेछ।
  मार्च महिना सम्म अध्ययनको लागि आवेदन दिन सकिनेछ।