KICC जापानिज भाषा. जापानको सँस्कृति सपोर्ट कृयाकलाप सम्बन्धि

    सेप्टेम्बर १ तारिकबाट परिवर्तनहुने बिन्दु

    लेसन ( पाठ) हप्तामा एक पटक , एकचोटि दुई घन्टा पछि फर्किनुहोस

    - खुल्ने समय सोमबार देखि शुक्रबार १०बजे देखि १७ बजे सम्म
    - माथि उल्लेख गरेको भन्दा अरु प्रकृया 「जुलाई देखिको नयाँ नियम」 लागु हुनेछ।

    "जुलाई देखि नयाँ नियमहरूको(128.32 KB)