कोबे शहर बाट सूचना: आपतकालीन उपायहरूको लागि अनुरोध

  हाल, ह्योगो प्रान्तमा आपतकालिन अवस्थाको घोषणा भइरहेको छ। सबै नागरिकलाई बचाउन सकिने जीवन बचाउन अनुरोध गर्दछौं।

  ① अनावश्यक रूपमा बाहिर जान कम गर्नुहोस्।

  ② मास्क नलगाई कुरा गर्न बन्द गरौं।

  ③ खाना खाने समयमा कुराकानी गर्ने बेलामा,निम्न तीन बुँदाहरू बारे सचेत रहनुहोस्।

  ・१ मीटर वा अधिक दूरी राख्नुहोस्।

  ・विकर्ण बस्नुहोस्। यदि तपाईं सँगसँगै लाइनमा बस्नुभयो भने,         

    एउटा सीट खाली गर्नुहोस्।

  ・कृपया ठूलो आवाज बन्द गर्नुहोस्।

  ④ सडक वा पार्कमा सामूहिक मदिराको सेबन बन्द गर्नुहोस्। ।

   

  कोबे शहर बाट अनुरोध छ।