• बिभिन्न सुविधाहरुखेल सुविधाहरू

खेल सुविधाहरू

 

नाम ठेगाना

कोबे केन्द्रीय व्यायामशाला

〒650-0017
Kobe-shi, Chuo-ku, Kusunoki-chou, 4-1-1
TEL: 078-341-7971

WEB

कोबे ओजी खेल केन्द्र कोबे

〒657-0805
Kobe-shi, Nada-ku, Aoya-chou, 1chome 1
TEL: 078-802-0223

WEB

हिगाशी नाडा व्यायामशाला

〒658-0025
Kobe-shi, Higashi Nada-ku, Uozaki Minami –machi 6-5-11
TEL: 078-452-9279

WEB

कोबे सुमा व्यायामशाला

〒654-0035 
Kobe-shi, Suma-ku, Nakajima-chou 1-2-2
TEL: 078-734-5588

WEB

कोबे तारुमी व्यायामशाला

〒655-0033
Kobe-shi, Tarumi-ku, Asahigaoka 2-1-22
TEL: 078-709-6262

WEB

कोबे निशी व्यायामशाला

〒679-3431
Kobe-shi, Nishi-ku, Kasugadai 5-436
TEL: 078-961-1381

WEB

कोबे पोर्ट टापु खेल केन्द्र

〒650-0046
Kobe-shi, Chuo-ku, Minatojima Naka-chou, 6 chome 12-1
TEL: 078-302-1031

WEB

कोबे स्पोर्ट्स पार्क (सोगाउन्डोकोइन)

〒654-0163
Kobe-shi, Suma-ku, Midoridai
TEL: 078-795-5151

WEB

किता कोबे देनेन स्पोर्ट्स पार्क

〒651-1311
Kobe-shi, Kit-ku, Arino-machi, Nirou
TEL: 078-951-5901

WEB

तारुमी वेलनेस पार्क

〒655-0852
Kobe-shi, Tarumi-ku, Myodani- machi, Azamaruo
TEL: 078-709-2400


WEB

नोएबीर स्टेडियम कोबे

〒652-0855
Kobe-shi, Hyogo-ku, Misaki-chou 1-2-2
TEL: 078-652-5656

WEB

शियावासेनो मुरा

〒651-1102
Kobe-shi, Kita-ku, Yamada-chou, Tanigami Azanaka Ichiri-yama14-1
TEL: 078-743-8000

WEB

अनुवाद जुन, २०१४ को रूपमा उपलब्ध डाटामा आधारित छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि नयाँ प्रणालीहरू, प्रणाली परिवर्तनहरू आदि यस मिति पछि शुरू गरिएको हुन सक्छ। लिंक गरिएका वेबसाइटहरूका लागि उत्तरदायित्व तिनीहरूको सिर्जनाकर्ताहरूको साथ छ। कोबे शहरले तिनीहरूको सामग्री आदिको लागि कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन।