• घरहोमस्ते सेवा

होमस्टे र गृह भ्रमण

 नाम

भाषा

URL

जापानमा होमस्टे
जापानी
अंग्रेजी
कोरियाली
चीनियाँ
जर्मन
स्पेनिश

 

WEB


होमस्टे वेब

जापानी
अंग्रेजी

 

WEB


विदेश अनुभवहरूको जापान संघ

EIL

जापानी
अंग्रेजी
WEB

अनुवाद जुन, २०१४ of को रूपमा उपलब्ध डाटामा आधारित छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि नयाँ प्रणालीहरू, प्रणाली परिवर्तनहरू आदि यस मिति पछि शुरू गरिएको हुन सक्छ। लिंक गरिएका वेबसाइटहरूका लागि उत्तरदायित्व उनीहरूका सिर्जनाकर्ताहरूको साथ छ। कोबे शहरले तिनीहरूको सामग्री आदिको लागि कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन।