• बिभिन्न सुविधाहरुसंग्रहालयहरु

संग्रहालय र कला संग्रहालय

संग्रहालय

नाम ठेगाना सबैभन्दा नजिकको स्टेशन
कोबे शहर संग्रहालय

〒650-0034
Kobe-shi Chuo-ku Kyomachi 24 TEL: 078-391-0035 FAX: 078-392-7054 Email: museum@office.city.kobe.lg.jpWEB अंग्रेजी चीनियाँ कोरियाली
सन्नोमिया स्टेशनबाट
१० मिनेट पैदल
कोबे विज्ञान संग्रहालय

〒650-0046
Kobe-shi Chuo-ku Minatojima Nakamachi 7-7-6
TEL: 078-302-5177
FAX: 078-302-4816WEB अंग्रेजी
पोर्टलिनरमा (मिनामी कोएन स्टेशन) बाट 3 मिनेट पैदल - IKEA अगाडि
जल विज्ञान संग्रहालय

〒652-0004
Kobe-shi Hyogo-ku Kusudanichou 37-1
TEL: 078-351-4488
FAX: 078-351-4343

WEB
जेआर सन्नोमिया स्टेशन / कोबे स्टेशन र  सिती बस नम्बर ७ मा (कुसुदानीचौ) लिनुहोस्। संग्रहालय नजिकै हुनेछ
कोबे पुरातत्व केन्द्र

〒651-2273
Kobe-shi Nishi-ku Koujidai 6 Seishin Chuo Koen
TEL: 078-992-0656
FAX: 078-992-5201WEB
सबवेबाट सेइसिन च्युओ स्टेशन बाट ८ मिनेट पैदल

कोबे समुद्री संग्रहालय कावासाकी विश्व

 

〒650-0042
Kobe-shi Chuo-ku Hatobamachi 2-2
TEL: 078-327-8983
FAX: 078-391-6756


WEB Kawasaki World
TEL: 078-327-5401
FAX: 078-327-5402

अंग्रेजी चिनियाँ (पारम्परिक) चीनियाँ (सरलीकृत) कोरियाली

सबवे खाइगानसेन (मिनाटो मोटोमाची स्टेशन) बाट १० मिनेट पैदल

जेआर・ हानसिन (मोटोमाची स्टेशन) बाट १५मिनेट पैदल

कोसोकु कोबे (हानक्यु) हानाखुमा स्तेसनबाट १५मिनेट पैदल

कोबे गुड़िया संग्रहालय

〒650-0021
Kobe-shi Chuo-ku Sannomiyacho 3-1-17
TEL: 078-327-4680
FAX: 078-327-4680


WEB

जेआर・ हानसिन(मोटोमाची स्टेशन) बाट ५ मिनेट पैदल,

 सन्नोमिया स्टेशनबाट १३ मिनेट पैदल

यूसीसी कफी संग्रहालय

〒650-0021
Kobe-shi Chuo-ku Sannomiyacho 3-1-17
TEL: 078-327-4680
FAX: 078-327-4680


WEB अंग्रेजी

पोर्ट लाइनर (मिनामी कोएन स्टेशन) बाट १ मिनेट पैदल

टाकेनाका सिकर्मी उपकरण संग्रहालय

〒650-0004
Kobe-shi Chuo-ku Nakayamatedori 4-18-25
TEL: 078-242-0216
FAX: 078-241-4713


WEB अंग्रेजी

सन्नोमिया स्टेशनबाट ८ मिनेट पैदल

जेआर・हानसिन(मोटोमाची स्टेशन) बाट १० मिनेट पैदल
विदेशी प्रवासी र संस्कृति अन्तर्क्रियाको लागि कोबे केन्द्र

〒650-0003
Kobe-shi Chuo-ku Yamamotodori 3-19-8
TEL: 078-272-2362
FAX: 078-272-2210


WEB

जेआर (मोटोमाची स्टेशन) को पूर्वी निकासबाट १५ मिनेट पैदल र सबवे (केन्चोमे स्टेशन) बाट १० मिनेट पैदल हिंडेर कोइकावासुजी तिर उत्तरमा जानुहोस्।

कोबे शहर साहित्य संग्रहालय

〒657-0838
Kobe-shi Nada-ku Ojichou 3-1-2
TEL: 078-882-2028
FAX: 078-882-2028


WEB

जेआरबाट ६०० मिटर (नाडा स्टेशन) हान्कियुबाट ५०० मिटर (ओजी कोएन स्टेशन)

हानसिन ८५० मीटरबाट (इवाया स्टेशन)

कितानो कार्यशाला शहर

〒650-0004
Kobe-shi Chuo-ku Nakayamatedori 3-17-1
TEL: 078-200-3607
FAX: 078-200-3608


WEB

जेआर (मोटोमाची स्टेशन) बाट १५मिनेट पैदल

जेआर,हान्कियु,हानसिन(सन्नोमिया स्टेशन)बाट १८ मिनेट पैदल
कोबे प्रवासी चीनी इतिहास संग्रहालय (KOCHM)

〒650-0024
Hyogo-ken, Kobe-shi Chuo-ku Kaigandori 3-1-1
TEL: 078-331-3855
FAX: 078-331-9530


चीनियाँ अंग्रेजी
जेआर,हानसिन(मोटोमाची स्टेशन) बाट ७ मिनेट पैदल

 

कोबे आर्ट गाउँ केन्द्र

 

〒652-0811
Kobe-shi Chuo-ku Shinkaichi 5-3-14
TEL: 078-512-5500
FAX: 078-512-5356

WEB

५ मिनेट कोसोकु कोबे(सिनकाइची स्टेशन)  स्टेशनबाट हिड्नुहोस्

जेआर कोबे स्टेशनबाट १० मिनेट १० मिनेट पैदल

सबवे (मिनातोगावा स्टेशन) बाट १५ मिनेट पैदल

सुन याट-सेन मेमोरियल हल

〒655-0047
Kobe-shi Tarumi-ku Higashimaiko chou 2051
TEL: 078-783-7172
FAX: 078-785-3440


WEB अंग्रेजी चीनियाँ

जेआर मैको स्टेशनबाट ५मिनेट पैदल

सान्यो लाइन मैको कोएन स्टेशनबाट ६ मिनेट पैदल

 

ब्रिज विस्तार केन्द्र

〒655-0047
Kobe-shi Chuo-ku Higashimaiko chou 4-114
TEL: 078-784-3339
FAX: 078-784-8888


WEB


जेआर (माइको स्टेशन) र सान्यो लाइन (माइको कोएन स्टेशन) बाट ५ मिनेट पैदल।

कला संग्रहालयहरु

नाम ठेगाना सबैभन्दा नजिकको स्टेशन
कोबे शहर कोइसो मेमोरियल आर्ट म्यूजियम

〒658-0032
Kobe-shi Higashinada-ku Kouyouchounaka 5-7(Rokko
TEL: 078-857-5880
FAX: 078-857-3737


WEB
रोक्को लाइनर (आइल्यान्द स्टेशन)बाट उत्तरी निकास लिनुहोस्।
कोबे फेसन संग्रहालय

〒658-0032
Kobe-shi Higashinada-ku Kouyouchounaka 2-9-1
TEL: 078-858-0050
FAX: 078-858-0058
Email: info@fashionmuseum.or.jp


WEB अंग्रेजी कोरियाली

रोक्को लाइनर (आइल्यान्द सेन्तर स्टेशन) दक्षिण पूर्व तिर


ह्योगो प्रिफेक्चुरल आर्ट म्यूजियम

〒657-0073
Kobe-shi Chuo-ku Wakihama Kaigandori 1-1-1
TEL: 078-262-0901
FAX: 078(262)0903


WEB
जेआर(नाडा स्टेशन) बाट १० मिनेट पैदल हानशिन (इवाया स्टेशन) बाट ८ मिनेट

कोसेत्सु कला संग्रहालय

〒658-0057
Kobe-shi Higashinada- ku Gunge 2-12-1
TEL: 078-841-0652
FAX: 078-841-1402


WEB
मिखागे स्टेशनबाट ५ मिनेट पैदल
हाकुत्सुरु ललित कला संग्रहालय

〒658-0063
Kobe-shi Higashinada- ku Sumiyoshi- Yamate 6-1-1
TEL: 078-851-6001
FAX: 078-851-6001


WEB


मिखागे स्टेशनबाट १५ मिनेट पैदल

कोबे कलाकार संग्रहालय

〒658-0032
Kobe Fashion、Higashinada-ku Kouyoucho 2-9-1
(Kobe Fashion Museum Level 1F)
TEL: 078-858-1520
FAX: 078-858-1522


WEB

रोक्को लाइनर (आइल्यान्द सेन्तर स्टेशन)

अनुवाद जुन, २०१४ को रूपमा उपलब्ध डाटामा आधारित छ।कृपया नोट गर्नुहोस् कि नयाँ प्रणालीहरू, प्रणाली परिवर्तनहरू आदि यस मिति पछि शुरू गरिएको हुन सक्छ। लिंक गरिएका वेबसाइटहरूका लागि उत्तरदायित्व तिनीहरूको सिर्जनाकर्ताहरूको साथ छ। कोबे शहरले तिनीहरूको सामग्री आदिको लागि कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन।