• जापानी कक्षा / स्कूलजापानी भाषा स्कूल

जापानी भाषा स्कूलहरूको सूची

नाम

लक्षित मिति र समय नजिकको स्टेशन

Clark International College

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष कोर्स - अक्टुबर)

अडिटर कोर्स

३महिना छोटो अवधि कोर्स

 

〒650-0021

Center Plaza Nishi-kan 7F 2-11-1 
Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL(078)391-6100
FAX(078)391-6106


MAILWEB
सन्नोमिया स्टेशनबाट ४ मिनेट पैदल

Clark Foregin Language School

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१. वर्ष ९ माहिना कोर्स - जुलाई)

१ वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

१वर्ष ३ माहिना कोर्स - जनवरी)

अडिटर कोर्स

३ महिना छोटो अवधि कोर्स

 

〒650-0021

Center Plaza Nishi-kan 7F 2-11-1 Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL(078)391-3411

FAX(078)391-6106


MAILWEB
सन्नोमिया स्टेशनबाट ४ मिनेट पैदल

KOBE TOYO Japanese College


१ वर्ष कोर्स - अप्रिल र अक्टुबर १ वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

छोटो अवधि कोर्स (१ महिना देखि ३ हप्ता समर कोर्स JLPT परीक्षा कोर्स निजी पाठ कोर्स

〒650-0032
110-2, Ito-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL(078)333-1127
FAX(078)333-1158


MAILMAILWEB
सन्नोमिया स्टेशनबाट ८ मिनेट पैदल

The Kobe YMCA College Japanese Department course

वसन्त कोर्स १ वर्ष - अप्रिल) वसन्त कोर्स२ वर्ष - अप्रिल)  ओटम कोर्स १बर्ष ६माहिना (अक्टुबर)

आंशिक समय कोर्स – (अप्रिल ,सेप्टेम्बर, जनवरी) ग्रीष्म सघन पाठ्यक्रम - जुलाई बाट ४ हप्ता

〒650-0001
2-7-15 Kano-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL(078)241-7204
FAX(078)241-3619


MAILWEB
सन्नोमिया स्टेशनबाट ८ मिनेट पैदल north direction
4 min. from Subway Shin-Kobe Sta. to the south direction
Close to Kobe Bus Kano-cho 3-chome
or 2-chome

Communica Institute


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष ९ माहिना कोर्स - जुलाई)

१.वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

१.वर्ष ३ माहिना कोर्स - जनवरी)

३ महिना छोटो अवधि कोर्स बाट – (अप्रिल ・ जुलाई ・ अक्टुबर ・ जनवरी)

निजी या ब्यापार सम्बन्धि कोर्स १ ५ हप्ता जापानी कोर्स – (अप्रिल , जुलाई,अक्टुबर,जनवरी)

१० हप्ता रोजगारी शिकार समर्थन कोर्स –(अप्रिल,जुलाई ,अक्टुबर, जनवरी)

दैनिक जापानी जीवन कोर्सका लागि(अप्रिल,जुलाई,अक्टुबर,जनवरी।)

〒650-0031 
116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL(078)333-7720
FAX(078)333-8570

MAILWEB
सन्नोमिया स्टेशनबाट ८ मिनेट पैदल

Kobe Institute of Computing - College of Computing   JapaneseLanguage Department

२ बर्ष कोर्स –( अप्रिल)

१. वर्ष ६ माहिना कोर्स – (अक्टुबर)

〒650-0003
1-6-35 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL(078)242-0014(School Office)
TEL(078)265-5265(Japanese Department)
FAX(078)265-5266MAILWEB
सन्नोमिया स्टेशनबाट १० मिनेट पैदल

Kobe YWCA
College

नियमित पाठ्यक्रम

३ महिना कोर्स (वसन्त 、 पतन 、 जाडो)

६ महिना कोर्स - अप्रिल 、 अक्टुबर)

अंशकालिक कोर्स

JLPT परीक्षा कोर्स

निजी कोर्स

र अधिक…

 

〒651-0093 
1-12-10 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi

TEL(078)231-6303
FAX(078)231-6692

MAILWEB

सन्नोमिया स्टेशनबाट १५ मिनेट पैदल

सबवे शिन-कोबे स्टेशनबाट ५ मिनेट पैदल

Kasuga Japanese Language Academy


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१वर्ष ६माहिना कोर्स - अक्टुबर)

छोटो अवधि कोर्स (अप्रिल ・ अक्टूबर ・ गर्मीको बिदा)

〒651-0063
5-7-10 Miyamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi

TEL(078)222-0077
FAX(078)222-0877

MAILWEB
हानक्यु खासुगानो मिचिबाट ७ मिनेट पैदल

Arist foreign language school

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल ・ अक्टुबर)

१वर्ष ६ माहिना कोर्स - अप्रिल ・ अक्टुबर)

३ महिना कोर्स (कुनै पनि समय)

निजी पाठ (कुनै पनि समयमा)

 

〒652-0815
3-5-24 Mikawaguchi-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL(078)578-8882
FAX(078)578-8883

MAILWEB

7 min. from

JR Hyogo Sta. to the east direction

10 min. from

Kosoku-tetsudo Shinkaichi Sta. to the south-west direction

Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

समूह पाठ (कुनै पनि समय) निजी पाठ (कुनै पनि समय)

〒658-0053
2-21-8 Sumiyoshimiya-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi

TEL(078)822-6620
FAX(078)822-6621

MAILWEB

JR सुमियोसि स्टेशन बाट ७ मिनेट

हानसिन सुमियोसि स्टेशन  बाट ५ मिनेट

Kobe World Academy


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६महिना कोर्स (अक्टूबर)

〒652-0801
2-4-20 Nakamichi-dori, Hyogo-ku, Kobe-shi
 
TEL(078)576-1208
FAX(078)576-1147

MAILWEB
5 min. walk from
Shinkaichi Sta. and
Subway Minatogawa Koen Sta.

Interculture Language Academy


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष ९महिना कोर्स - जुलाई) १वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

१वर्ष३ माहिना कोर्स - जनवरी)

नियमित २ बर्ष कोर्स छोटो अवधि

१,२,३ महिना कोर्स निजी पाठ, आदि

〒653-0004
7-5-4-bancho, Nagata-ku, Kobe-shi

TEL(078)576-6129
FAX(078)576-6107

MAILWEB
1 min. walk from
Kosoku Kobe and
Subway Nagata Sta.

The Kobe YMCA Japanese Langage School


वसन्त १ वर्ष कोर्स - अप्रिल) वसन्त २ वर्ष कोर्स - अप्रिल)ओटम कोर्स - अक्टूबर)

छोटो अवधि ३ महिना कोर्स - अप्रिल ・ अक्टूबर)

छोटो अवधि ६महिना कोर्स - अप्रिल ・ अक्टूबर)

〒651-2102 
2-1-3 Gakuen Higashimachi, Nishi-ku, Kobe-shi

TEL(078)793-7402 
FAX(078)793-7470

MAILWEB
4 min. walk from
Subway Gakuentoshi Sta.

Shumei Kobe International School


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

छोटो अवधि कोर्स (१ महिना देखि)

〒657-0831  
Ebisutani Building 5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi

TEL(078)871-5563 
FAX(078)871-5562 

MAILWEB
5 min. from Oji Koen Station Sta.

Seiko Foreign Language School

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

〒652-0894
1-14 Irie-dori 3cho-me, Hyogo-ku, Kobe

TEL(078)766-8039
FAX(078)766-8009

MAILWEB
 

Seiko Foreign Language Center


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

〒652-0894
1-14 Irie-dori 3cho-me, Hyogo-ku, Kobe

TEL(078)766-8039
FAX(078)766-8009

MAILWEB
 

Preparatory School Sogaku Seminar JSL
(Japanese as a Second Language)Course for International Students


१ वर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

〒655-0027 
3-17 Kanda-cho, Tarumi-ku, Kobe-shi

TEL(078)704-4359 
FAX(078)706-7745 

MAIL
2 min. to the north from
East Exit of
JR Tarumi Sta.

Lexis Japan


गहन जापानी /

JLPT परीक्षण तयारी /

साँझको कार्यक्रम /

किशोर गर्मी कार्यक्रम

/ निजी ट्यूशन

〒650-0038
9F MitsubishiUFJ-Bank 36 Nishimachi, Chuo-ku Kobe
TEL(078)331-0944
Email info@LexisJapan.com WEB
4min. to the south from JR Motomachi

The New Village Nihongo Lessons


९० मिनेट समूह पाठ; सोम-बुध,शुर ,शनि

दे-ताइमकोर्स(बेलुका ७ बजे सम्म)

महिनामा २ पटक  वा / / महिनामा ४ पटक

नियमित समय कोर्स (बेलुका ५ बजे सम्म) (शनिबार महिना २ वा ४ पटक)

〒650-0033

#603 Takasago Bld. 100 Edomachi, Chuo-ku Kobe

 
WEB TEL:078-325-2885
Mail:info@thenewvillage.co.jp
9 minutes walk from the Sannomiya Stations 10 minutes walk from Motomachi Station

ECC Japanese Language Institute

जापानी विस्तृत पाठ्यक्रमहरू

 

२ बर्ष (अप्रिल)

१ वर्ष ६ माहिना  (अक्टुबर) / १ वर्ष (अप्रिल)

छोटो अवधि कोर्स ३

महिना (अप्रिल, जुलाई, अक्टोबर, जनवरी)

-अन्य पाठ्यक्रमहरू ५ -हप्ता कोर्स अथवा निजी पाठ र अधिक

 

〒651-0094

5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku, Kobe


 
WEB
TEL:078-261-1440
Mail:mail:jpkobe@ecc.co.jp

3 min. walk from JR Sannomiya station to the north direction.