Konsultasyon tungkol sa batas at proseso na may kinalaman sa bisa sa Pebrero.

  Sa kadahilanan na araw ng pistang opisyal ang araw ng konsultasyon na may kinalaman sa imigrasyon sa Pebrero, ito ay inilipat sa Pebrero 10, Huwebes, 13:30-16:30

   

  Walang pagbabago sa konsulatasyon tungkol sa Administrative Scrivener
  -Pebrero 2, Miyerkules, 13:30-16:30
  -Pebrero 16, Miyerkules, 13:30-16:30

  ※Kinakailangan ang reserbasyon bago kumunsulta.
  Kobe International Community Center
  TEL: 078-742-8705