Anunsiyo tungkol pagtanggap ng nais lumahok sa online na sistema ng komunikasyon sa pakikipag-usap ng NihongoJ

  Ang KICC ay makikilahok sa isang eksperimento sa pagpapakita ng isang “Communication Platform” sa pakikipag-usap na nag-uugnay sa isang dayuhan na nakatira sa Kobe City at ng boluntaryong tagapag-turo ng Nihongo sa pamamagitan ng online. Ito ay isa sa mga proyekto ng Kobe City na naglalayong mabuhay ang ekonomiya ng Kobe sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga negosyante at “Start-up”. Ito ay isa sa mga proyektong pagkalap ng mga bagong teknolohiya at panukala para sa “Bagong Pamumuhay”
  Hindi lamang ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga banyaga na naninirahan sa Kobe City na makapag-aral ng Nihongo ang layunin, kundi upang maging pamilyar sa komunikasyon ang mga sumasali dito, na hahantong sa paglikha ng isang internasyonal na palitan. Sinabi na sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga dayuhan ay mapapalakas ang kamalayan sa pakikipagpalitan. Kung kaya’t ang mga may interes na sumali sa pag-aaral ng Nihongo sa pamamagitan ng online at ang may mga interes sa pakikipag-komunikasyon, ay inaaanyayahan na makilahok sa pagkakataong ito.

  Pangalan ng Proyekto: Demonstrasyong Eksperimento ng Pakikipag-usap ng mga Dayuhan na nais Matuto ng Nihongo at ng mga Aktibong Senior sa Pamamagitan ng Pag-uugnay sa Online
  Kompanyang Naghahatid : Helte Corporation
  Mga Serbisyong Ibinibigay : “Sail”
  Gastusin : Walang bayad (Sa panahon ng patunay sa pagsubok)
  Magtatapos ang serbisyo sa pagtatapos ng panahon ng patunay sa pagsubok, kung ninanais magpatuloy ay magkakaroon na ito ng bayad.
  (Dapat tandaan na ang proyektong ito ay isang “Programa ng Suporta sa Nihongo at Kultura ng Hapon”na ipinatutupad ng KICC ay hindi isang bagay na direktang maaaring gawin sa online.

  Tungkol sa Sail
  I-click ditto para sa paga-apply

  【Makipag-ugnayan sa】
  Helte Corporation
  mail: info@helte-corp.com