Abiso Para sa Muling Pagpapatuloy ng Gawain ng KICC

  Ang KICC ay bukas mula Hunyo 1, at ang mga araw ng pagbubukas ay ang mga sumusunod.

   

  Lunes~Biyernes         10:00~20:00

  Sabado                       10:00~17:00

  Linggo・Pista opisyal Sarado ng buong araw