Tungkol sa Pansamantalang Pagsund ng KICC (Nai-update noong April 26)

  Naka-deklara ang “State of Emergency”. Kung kay’t ang KICC ay sarado mula

  April 27 hanggang May 11, at kanselado ang mga programa ng KICC sa Nihongo at Suporta sa Kultura. Gayonpaman ay tumatanggap kami ng mga konsultasyon sa pamamagitan ng telepono.

   

  Ang mga kanseladong transakyon (4/27~5/11)

  ・ Ang mga Programa ng KICC sa Nihongo at Suporta sa Kultura

  ・ Ang paggamit ng aklatan o ang paghiram at pagsauli ng mga aklat

   Ang paggamit ng mga rental meeting room

   

  Ang mga transaksyon na patuloy na isinasagawa

   Konsultasyon tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng mail at telepono.

   

  ※Ang mga nakasaad sa itaas ay maaaring mabago depende sa magiging sitwasyon ng pagkalat ng impeksyon sa hinaharap, at sa mga patakaran ng bansa, prefecture at lungsod.

  Maraming salamat sa inyong magiging pag-unawa.

  (KICC Office: 078-291-8411)