Ang tungkol sa bagong Coronavirus

  Mga bagay tungkol sa Coronavirus Vaccination Call Center

  Telephone Number: 078-227-3320
  Oras ng Pagtanggap: Regular na araw (Lunes~Biyernes) 8:30~20:00
  Irregular na araw (Sabado, Linggo at Piyestang Opisyal) 8:30~17:30
  Kung may mga pagkakataon na mahihirapan kumontak ay
  e-mail address: pwd-vaccine-kobecity@persol.co.jp
  Mga wikang maaaring matugunan: Nihongo, Ingles, Intsik, Korean, Espanyol, Portogues, Vietnam, Tagalog

  Kobe City homepage

  MAG-INGAT SA MABILIS NA PAGKALAT NG IMPEKSYON !

  3 mga kahilingan mula sa Sentro ng Kalusugan(22.06 KB)

  Tanggapan sa konsultasyon (Maaaring matugunan sa araw ng Sabado, Lingggo, Pista Opisyal ng 24 oras sa iba’t-ibang wika)

  Ang tanggapan ng konsultasyon sa kalusugan na nakatuon sa New Coronavirus (Returnee/Contact Person Consultation Center)

  TEL: 078-322-6250
  Mga target na tao:
  ・Sa mga may nais ikunsulta tungkol sap ag-iwas sa nakahahawang sakit at alalahanin sa kalusugan.
  ・Mangyaring makipag-ugnayan kaagad kung nagkaroon ng isa sa mga sumusunod na bagay.
   1.May mga sintomas na tulad ng mga sumusunod: Igsi ng paghinga (Dyspnea), matinding pagkapagod(Fatigue), mataas na lagnat
   2.Ang mga matatanda o ang mga taong may sakit at madaling maging malubha at may banayad na sintomas tulad ng lagnat at ubo
   3.Bilang karagdagan sa mga kaso na nakatala sa itaas, kung ang isang banayad na sintomas na tulad ng lagnat at ubo ay nagpapatuloy.

  Mangyaring kumunsulta kung ang inyong sintomas ay nagpapatuloy ng higit sa 4 na araw. Magkakaiba ang sintomas ng mga tao, kaya kung sa palagay mon a mayroon kang malakas na sintomas, manhyaring makipag-ugnayan kaagad sa amin. Ganundin ang mga taong kinakailangang magpatuloy sa pag-inom ng gamot ( Antipyretic)
  ・ Iba pa
  1.Mga tao na nakikipag-ugnayan sa taong nahawaan
  2.Mga tao na naglakbay sa mga endemikong lugar na inihayag ng WHO


  Para sa mga nagkaka-problema sa pamumuhay sanhi ng pagka-suspende ng trabaho at tuluyang nawalan ng trabaho dahil sa impeksyon ng New Coronavirus

  • Suporta sa pagtatrabaho ng “Living Support Counter” sa bawat Tanggapan ng Ward at mga Sangay nito

   Sa mga nabawasan ang kinikita at nawalan ng trabaho sanhi ng impeksyon ng new coronavirus, ang full-time na tagapayo ay patuloy na makikinig sa mga konsulta at magbibigay ng suporta sa pagtatrabaho.

  • Ang mga konsultasyon na may kinalaman sa pamumuhay sa “Tanggapan Para sa Konsulta sa Pamumuhay”

   Nagtatag ng isang serbisyo sa konsulta upang matugunan ang mga katanungan tungkol sa mga kondisyon ng pamumuhay ng mga mamamayan. Maaaring kumunsulta sa bawat tanggapan ng ward at mga sangay sa mga regular na araw, at maaaring tumawag sa 078-322-5302 (9:00-17:30) kung araw ng Sabado, Linggo, at Pista Opisyal.

  • Pautang ng Pondong Pangkabuhayan (New Coronavirus Special Loan)

   Para sa mga suspendido ang trabaho at mga nawalan ng trabaho sanhi ng impeksyon ng new coronavirus, ang mga espesyal na pautang ay ibinibigay para sa pagpapanatili ng kabuhayan. Ang mga dayuhang nasyonalidad ay maaari ring maging karapat-dapat para sa pautang depende sa mga kadahilanan tulad ng kondisyon ng pamumuhay at may balak na manatili sa Japan. Mangyaring makipag-ugnayan sa Ward Social Welfare Council para sa konsulta at aplikasyon.

  • Tungkol sa koresponde ng Kobe City National Health Insurance

   1. Kung sakaling ang pinaghihinalaan na na-impeksyon ng new coronavirus at “isang returnee o kaya ay contact person”, ay magpapasuri sa doctor, maaari ring gamitin ang Qualification Certificate na may benepisyong makukuha katulad ng sa Health Certificate.
   2. Kung naangkop ang aplikasyon, maaaring mabawasan o exemption sa insurance premium, o kaya ay pagpapahinto ng koleksyon na tatagal ng isang tiyak na panahon. Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyaring kumunsulta sa counter ng National Health Insurance sa ward office/ branch office (hindi magagamit ang sangay na tanggapan) sa iyong tinitirahan.

  • Ang Sistema ng pagpapaliban ng buwis sa lungsod dahil sa impeksyon sa new coronavirus

   Para sa mga hindi makabayad ng buwis dahil sa epekto ng impeksyon ng new coronavirus, mayroong Sistema kung saan ipinagpapaliban ang pagbabayad ng buwis sa lungsod sa loob ng isang taon. Ikaw ay gagabayan sa mga nilalaman at pamamaraan ng sistema at sa aplikasyon, mangyaring kumunsulta muna sa nakatala sa ibaba.
   Kobe City Administration and Finance Bureau Tax Division
   Ahensiya (Maaaring gumamit ng tagasalin ng wika): Shin-Nagata Government Building 5F, 5-1-32 Futabacho, Nagata-ku, Kobe City
   Tel (Nihongo lang) : 078-647-9475 (direkta) 8:45~17:30 ※Maliban kung araw ng Sabado, Linggo at Pista Opisyal
   * Mangyaring kumunsulta sa Kobe International Community Center (078-291-8441) tungkol sa paggamit ng makakasamang tagapagsalin ng wika.

  Para sa mga taong nanganganib na mawalan ng tirahan dahil sa pagliit ng kita dahilan sa pagsunod na huwag pumasok sa trabaho

  Mga benepisyo sa seguridad sa pabahay (Nihongo)(613.64 KB)
  Mga benepisyo sa seguridad sa pabahay (Ingles)(69.68 KB)

  Para sa mga dayuhan na hindi makapag-trabaho sa kumpanya

  Tungkol sa suporta sa pagpapatuloy ng trabaho para sa mga dayuhang nawalan ng trabaho
 • Mga konsultasyon na may kinalaman sa suliranin sa trabaho(Mga kondisyon sa pagtatrabaho, Kalusugan at kaligtasan, Pagpapanatili ng trabaho, ・Mga seguro para sa subsidies)

  Ang link para sa Special Labor Consultation Service tungkol sa epekto ng paglaganap ng New Coronavirus ay sa Nihongo lamang nakasulat.
 • Tungkol sa Special Fixed Benefits o Ayuda

  Natapos na ang aplikasyon para sa espesyal na benepisyo o ayuda.