• Iba't Ibang PasilidadSimbahan・Mosque・Synagogue

Listahan ng Simbahan

Pangalan Maaaring kontakin sa Wika Pinakamalapit na eatasyon ng tren
Kansai Kakyo Christian Church 2-24-9 Nakayamate-dori Chuo-ku, Kobe City
TEL 078-241-7091
Nihongo, Intsik Motomachi Station, Kenchomae Station
Guan Tomb 7-3-2 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe City

WEB
Nihongo Kenchomae Station

Bagwan Mahapir Swani

Jane Temple (Jainism)

3-7-5 Kitano-machi Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-241-5995 
  Motomachi Station, Kenchomae Station
Kobe Muslim Mosque

2-25-14 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-231-6060
WEB
Nihongo, Ingles Motomachi Station, Kenchomae Station
Kobe Central Catholic Church

1-28-7 Nakayamate-dori, chuo-ku, Kobe City

TEL 078-221-4682 

WEB
Nihongo, Ingles Sannomiya
Kobe St. Micheal’s Church

5-11-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-351-3463

WEB
Nihongo, Ingles Motomachi Station, Kenchomae Station

Kobe Christian Orthodox Church

(Greece Orthodox, Russian Orthodox)

1-4-11 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-221-4925
Email:osaka-orthodox@sutv.zaq.ne.jp  

WEB
Nihongo  
Grace Kobe Baptist Church

1-7-27 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-231-7187

WEB
Nihongo  
Zainichi Korea Kobe Eastern Church

6-4-8 Higure-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-241-5253, 078-882-5233
FAX (078)241-5220
Email:pcbmd@hanmail.net, pcbmd@nifty.com  

WEB
Nihongo, Korean Sannomiya Station
Church of Christ in East Kobe

658-0058

3-7-11 Mikage, Higashinada-ku, Kobe City

TEL 078-851-4334
FAX 078-851-4334
Email:mail@higashikobech.org  

WEB
Nihongo 10 minuto kung lalarin mula sa Hankyu Mikage Station
Takatori Catholic Church

3-3-8 Kaiuncho, Nagata-ku, Kobe City

TEL 078-731-8300  

WEB
Nihongo 5 minuto ang lalakarin pagbaba ng JR Takatori Station
Church of Christ in Kobe

9-16 Hanakumacho, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-341-2598
FAX 078-341-2613
Email:kobechurch@hotmail.com  

WEB
Nihongo Hanakuma Station, Motomachi Station, Kenchomae Station
Kobe Nonobiki Church

6-2-2 Kumauchi Chuo-ku, Kobe City
TEL 078-291-0519
FAX 078-291-0519

WEB
Nihongo Shinkobe Station
Seveth Days Adventist Church

4-2-11 Hashidori Kumauchi, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-221-2733 

WEB
Nihongo Shinkobe Station
Japan Christ Reformed Church

657-0817

8-5-1 Uenodori, Nada-ku, Kobe City

TEL 078ー861-2313
FAX (078)861-2314

WEB
Nihongo Oojikoen Station
Kansai Jewish Order

650-0002

4-12-12 Kitanocho, Chuo-ku, Kobe City

TEL 078-221-7236
FAX 078-242-7254

WEB
Nihongo, Ingles, Hebreo Sannomiya Station, Motomachi Station

Church of Christ

Kobe Glory Church

4-16-1 Shimoyamatedori, Chuo-ku, Kobe City
TEL 078-331-2286WEB
Nihongo Motomachi Station, Kenchomae Station

※ Ang ibang nais malaman tungkol sa mga simbahan ay sa church.com

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hunyo, 2015.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.