• Nihongo Class・SchoolNihongo School

Listahan ng mga paaralan para sa Nihongo

Pangalan ng Paaralan Course (Pagsisimula) Maaaring makipag-ugnayan
Clark International College

2 taong kurso (Abril)

1 at kalating taong kurso (Oktubre)

Auditor course

3 buwang short term course

T650-0021

Center Plaza West 7f

2-1-1-1 Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-391-6100


WEB
Clark Foreign Language School

2 taong kurso (Abril)

1 taon at 9 na buwang kurso (Hulyo)

1 at kalating taong kurso (Oktubre)

1 taon at 3 buwang kurso (Enero)

Auditor course

3 buwang short term course

T650-0021

Center Plaza West 7f

2-1-1-1 Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-391-3411


WEB
Kobe Toyo Japanese College

Pangunahing Kurso 1 taon (Abril at Oktubre)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

2 taong kurso(Abril)

Maigsing kurso 1 buwan~

Summer intensive course  3 linggo

JLPT Class

Private Lesson Course

T 650-0032

110-2 Ito-cho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-333-1127


WEB
The Kobe YMCA College Japanese Department Course

Spring course 1 taon (Abril)

Spring course 2 taon (Abril)

Autumn course 1 at kalahating taon (Abril, Setyembre, Enero)

Summer intensive course (4 na linggo simula Hulyo)

T650-0001

2-7-15 Kanocho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-241-7204


WEB
Communica Institute

2 taong kurso (Abril)

1 taon at 9 na buwang kurso (Hulyo)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

1 taon at 3 buwang kurso (Enero)

Maigsing kurso 3 buwan~ (Abril, Hulyo, Oktubre, Enero)

Private course

Business Nihongo course 15 linggo (Abril, Hulyo, Oktubre, Enero)

Employment support course 10 linggo  (Abril, Hulyo, Oktubre, Enero)

Living Japanese (araw-araw na konbersasyon) course (Abril, Hulyo, Oktubre, Enero)

T650-0031

116-2 Higashi-cho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-333-7720


WEB

Kobe Institute of Computing – College of Computing

Japanese Language Department

2 taong kurso (Abril)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

T650-0003

1-6-35 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-242-0014

TEL: 078-265-5265(Japanese Language Course)


WEB
Kobe YWCA College

Regular na kurso

3 buwan (Spring, Autumn, Winter)

6 na buwan (Abril, Oktubre)

Parttime course

JLPT course

Private course

At iba pa

T651-0093

1-12-10 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-231-6303


WEB
Kasuga Japanese Language Academy

2 taong kurso (Abril)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

Maigsing kurso (Abril, Oktubre, at Summer vacation)

T 651-0063

5-7-10 Miyamoto-dori, chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-222-0077


WEB
Arist Foreign Language School

2 taong kurso (Abril, Oktubre)

1 at kalahating taong kurso (Abril, Oktubre)

3 buwang kurso (kahit kailan)

Private (kahit kailan)

T652-0815

3-5-24 Mikawaguchi-cho, Hyogo-ku, Kobe City

TEL: 078-578-8882


WEB
Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School

Pangunahing kurso 2 taon (Abril)

Pangunahing kurso 1 at kalahating taon (Oktubre)

Group Lesson (kahit kailan)

Private Lesson (kahit Kailan)

T 658-0053

2-21-8 Miyacho Sumiyoshi, Higashinada-ku, Kobe City

TEL: 078-822-6620

 

WEB

 

Kobe World Academy

2 taong kurso (Abril)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

T 652-0801

2-4-20 Nakamichi-dori, Hyogo-ku, Kobe City

WEB
Interculture Language Academy

2 taong kurso (Abril)

1 taon at 9 na buwang kurso (Hulyo)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

1 taon at 3 buwang kurso(Enero)

Ordinaryo   2 taon

Maigsi  1, 2, 3 buwan~

At mga private course

T 653-0004

4-7-5 Nagata-ku, Kobe City

TEL: 078-576-6129


WEB
Kobe YMCA Japanese Language School

Spring course 1 taon (Abril)

Spring course 2 taon (Abril)

Autumn course 1 at kalahating taon (Oktubre)

Maigsing 3 buwang kurso (Abril, Oktubre)

Maigsing 6 na buwang course (Abril, Oktubre)

T 651-2102

2-13 Gakuen Higashi-cho, Nishi-ku,Kobe City

TEL: 078-793-7402


WEB
Shumei Kobe International School

2 taong kurso (Abril)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

Maigsing kurso 1 buwan~

T657-0831

5-1-8 Ishitani Bldg. Suidosuji, Nada-ku, Kobe City

TEL: 078-871-5563


WEB
Seiko Foreign Language School

2 taong kurso (Abril)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

T652-0894

3-1-14 Irie-dori, Hyogo-ku, Kobe City

TEL: 078-766-8039


WEB
Seiko Foreign Language Center

2 taong kurso (Abril)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

T 652-0894

3-1-14 Irie-dori, Hyogo-ku, Kobe City

TEL: 078-766-8039


WEB

Preparatory School

Sogaku Seminar JSL (Japanese as a second language) Course for International Students

1 taong kurso (Abril)

1 at kalahating taong kurso (Oktubre)

T655-0027

3-17 Kanda-cho, Tarumi-ku, Kobe City

TEL: 078-704-4359

Lexis Japan

Internship Japanese Language

Preparasyon sa pagkuha ng JLPT

Night Program

Teen Summer Program

Private Lesson

T 650-0038

36 Mitsui UFJ Trust Bank Bldg. 9F, Nishi-cho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-331-0944


WEB
ECC Japanese Language Institute Kobe School

Comprehensive course

2 taon (Abril)

1 at kalahating taon (Oktubre)

Maigsing kurso 3 buwan (Abril, Hulyo, Oktubre, Enero)

※Mayroon ding ibang kurso, Maigsing kurso 5 linggo o kaya ay private course.

T 651-0094

5-5-6 Kotonocho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-261-1440

WEB