Kobe International Community Center

Các vấn đề liên quan đến điện, nước, gas và điện thoại...

Nước
Sử dụng và ngừng sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch và thoát nước thải
Để đăng ký sử dụng/ngừng sử dụng dịch vụ, bạn có thể liên hệ qua điện thoại đến các trung tâm quản hạt địa bàn nơi mình sinh sống, hoặc có thể sử dụng mẫu "Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp nước" thường được để trong các túi nylon ở các quầy hoặc gần cửa ra vào bưu điện. Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn hãy gửi đến các trung tâm theo đường bưu điện. Nếu bạn không đăng ký, bạn có thể gặp các vấn đề như phải trả phí do không xác định được ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ. Dịch vụ thoát nước sẽ được cung cấp đồng thời với dịch vụ cấp nước.

Thanh toán tiền nước và thoát nước
Sử dụng phiếu thanh toán được gửi đến nhà, trong thời hạn thanh toán, bạn có thể thanh toán tại các ngân hàng, quầy bưu điện, các cửa hàng tiện ích (Convini). Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tự động chuyển khoản tại các ngân hàng hoặc bưu điện. Tiền thoát nước sẽ được tính dựa trên lượng nước sạch đã sử dụng hoặc số người trong hộ. Tiền thoát nước sẽ được yêu cầu đóng cùng với tiền nước sạch.

Điện thoại liên lạc các trung tâm
Quận Higashi Nada. Quận Nada   - Trung tâm phía Đông- SĐT: 451-2020
Quận Chuo.Quận Hyogo              - Trung tâm trung ương- SĐT: 341-5451
Quận Kita                                     - Trung tâm phía Bắc- SĐT: 582-4000
Quận Nagata.Quận Suma              - Trung tâm phía Tây – SĐT: 733-6601
Quận Tarumi.Quận Nishi             - Trung tâm tại Tarumi – SĐT: 784-0550

*Khi mới chuyển đến (Thủ tục triển khai dịch vụ)
Trong trường hợp đã có nước vẫn cần phải đăng ký. Nếu chưa có nước, sau khi đăng ký, van sẽ được mở để bắt đầu sử dụng.
*Khi chuyển đi (Thủ tục ngừng sử dụng)
Đăng ký trước khi chuyển đi từ 3 đến 4 ngày. Khi đó bạn cần cho biết các thông tin như mã số khách hàng, tên, địa chỉ, ngày chuyển đi, địa chỉ nơi chuyển đến
Đăng ký sử dụng/ngừng sử dụng qua Internet
Có thể đăng ký trước từ 30 ngày trở xuống (Dịch vụ 24/24 giờ)
Địa chỉ website:

Điện
Thủ tục đăng ký sử dụng điện
Liên hệ với điện lực Kansai, sau khi hoàn thành việc đăng ký, bật công tắc tổng và bắt đầu sử dụng. Tại Kansai, điện áp là 100V tần số 60Hz.
Điện lực Kansai
* Khu vực các quận Higashi Nada,Nada,Chuo,Nagata,Suma,phía tây nam quận Kita
Chi nhánh Kobe             TEL: 0800-777-8041/078-220-0028
* Quận Nishi, Tarumi
Chi nhánh Akashi          TEL: 0800-777-8046/078-912-6050
* Quận Kita (Ogo-cho)
Chi nhánh Kakogawa     TEL: 0800-777-8082/078-421-9068
* Quận Kita (Phía Đông)
Chi nhánh Sanda            TEL: 0800-777-8047/079-550-0016

Thanh toán tiền điện
Sử dụng phiếu thanh toán được gửi đến nhà, trong thời hạn thanh toán, bạn có thể thanh toán tại các ngân hàng, quầy bưu điện, các cửa hàng tiện ích (Convini). Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tự động chuyển khoản tại các ngân hàng hoặc bưu điện.

Dịch vụ khí đốt Gas
Liên lạc với Osaka Gas
Về các vấn đề về sử dụng, ngưng sử dụng, tiền gas, công sự liên quan đến đường ống, sửa chữa các thiết bị sử dụng gas và các vấn đề liên quan đến gas, bạn có thể liên lạc qua điện thoại.
Trung tâm dịch vụ khách hàng Osaka Gas, chi nhánh Hyogo 0120-7-94817
Thời gian nhận điện thoại: Thứ 2 đến thứ 7: 9:00 đến 19:00
Chủ nhật, ngày lễ: 9:00 đến 17:00

Thanh toán tiền Gas
Sử dụng phiếu thanh toán được gửi đến nhà, trong thời hạn thanh toán, bạn có thể thanh toán tại các ngân hàng, quầy bưu điện, các cửa hàng tiện ích (Convini). Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tự động chuyển khoản tại các ngân hàng hoặc bưu điện.

Dịch vụ điện thoại

Bạn có thể đăng kí dịch vụ bằng cách gọi trực tiếp đến tổng đài Trung tâm dịch vụ NTT phía Tây Nhật Bản(116), hoặc thông qua dịch vụ internet NTT


*Trường hợp cần thông dịch tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Hàn Quốc hãy gọi đến NTT WEST Information. Tel 0120-064-337 (Miễn phí cước điện thoại) (Từ thứ 2 đến thứ 6) 9:00~17:00. Có thể sử dụng điện thoại di động hoặc PHS.


Nếu muốn sử dụng điện thoại Internet (IP) liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ


Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 2 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.