Kobe International Community Center

Các cơ sở Thể Thao

Tên Địa chỉ liên lạc Các môn thể thao có thể chơi được Ga gần nhất
Kobeshi Ritsu
Chuuou
TaiikuKan
〒650-0017
Kobe shi Chuuou Kusunoki Cho 4-1-1
TEL: 078-341-7971
FAX: 078-341-7974
URL:  web
Tennis
Bóng chuyền
Bóng rổ
Cầu lông
Bóng bàn
Kiếm đạo
Karate
Nhảy
Thể dục
Khu luyện tập
Arobics
Thái cực quyền…
Từ ga điện ngầm Okurayama đi bộ 3 phút
Ga Kosokukobe
Đi bộ 5 phút
Ga JR Kobe đi bộ 10 phút
Kobe Shiritsu
Oji supoutsu center
Trung tâm thể thao Oji thành phố Kobe
〒657-0805
Kobe Shi Nadaku Aotani Cho 1-1
TEL: 078-802-0223
FAX: 078-861-5628
URL:web
Bóng rổ
Bóng chuyền
Cầu lông
Bóng bàn
Khu luyện tập
Nhu đạo
Kiếm đạo
Fitball Mỹ
Bóng đá
Lacrosse
Điền kinh
Tennis
Sumo
Bơi…
Stadium
Từ ga điện Hankyu Ojikoen eki ra ngay lập tức
Ga JR Nada đi bộ 10 phút

Phòng thể thao
Từ ga điện Hankyu Ojikoen eki ra ngay lập tức
Ga JR Nada đi bộ 10 phút
Kobeshiritsu
HigashiNada taiikukan
Trung tâm thể dục HigashiNada
thành phố Kobe
〒658-0025
Kobeshi HigashiNada Uozaki Minami machi 6-5-11
TEL: 078-452-9279
FAX: 078-452-9280 
URL:web
Cầu lông
Bóng bàn
Bóng rổ
Khu luyện tập
Yoga
Thể dục…
Từ ga điện Hanshin Aokieki đi bộ ra theo hướng Tây mất 7phút
Ga JR Setsumotoyama đi bộ hướng Nam 20 phút
Kobeshiritsu SumaTaiikukan
Trung tâm thể dục Suma thành phố Kobe
〒654-0035 
Kobeshi Sumaku Nakajima Cho 1-2-2
TEL: 078-734-5588
FAX: 078-734-5512
URL:web
Bóng bàn
Bóng chuyền
Bóng rổ
Cầu lông
Thể dục
Từ ga JR Takatori đi bộ khoảng 10 phút
Ga JR Sumakaihinkoen đi bộ 8 phút
Tuyến Sanyo, từ ga Higashi Suma đi bộ 10 phút.
Kobe shiritsu Tarumi Taiikukan
Trung tâm thể thao Tarumi thành phố Kobe
〒655-0033
Kobeshi Tarumi Asahigaoka 2-1-22
TEL: 078-709-6262
FAX: 078-709-6263
URL: web
Bóng bàn
Cầu lông
Bóng bàn
Thể dục
Tuyến JR Sanyo, từ ga Tarumi đi bộ 8 phút
Kobeshiritsu Nishi Taiiku kan
Trung tâm thể dục Nishi
〒679-3431
Kobeshi Nishiku Kasugadai 5-436
TEL: 078-961-1381
FAX: 078-961-1382 
URL: web
Bóng bàn
Cầu lông
Bóng rổ
Bóng chuyền
Thể dục…
Tuyến điện ngầm, từ ga Seishin chuo, lên tuyến xe buýt 21/22/28 và xuống Nishitaiiku Kan
Kobeshiritsu Portisland Sport Center
Trung tâm thể thaoPort Island thành phố Kobe
〒650-0046
Kobeshi Chuuou ku Minatojima Nakamachi 6-12-1
TEL: 078-302-1031
FAX: 078-302-1032
URL: web
Bơi
Lướt ván

Tuyến Port Island, xuống ga Shimin Hiroba, ngay gần đó
Kobe Sougou UndouKouen
Công viên vận động
thể thao tổng hợp
〒654-0163
Kobeshi Suma Midoridai
TEL: 078-795-5151
FAX: 078-792-3122
URL: web
Điền kinh
Bóng đá
Rakubi
Fitball Mỹ
Fitsal
Softball
Gateball
Luyện golf
Sân vân động
Bóng rổ
Bóng chuyền
Cầu lông
Tennis
Bóng bàn
Thể thao ( Quốc tế )
Handball
Lesring
Nhu đạo
Kiếm đạo
Khu luyện tập
Bóng chày…
Tuyến xe điện ngầm Sougoundou koen, ngay gần đó
KitaKobe Denen Sport Koen
Công viên thể thao Denen KitaKobe
〒651-1311
Kobeshi Kitaku Arinocho Nirou
TEL: 078-951-5901
FAX: 078-951-5903
Email: mail@denspo.com
URL: web
Bóng rổ
Bóng chuyền
Cầu lông
Fitball
Gateball
Luyện Goft
Lướt ván
Tennis
Bóng bàn
Võ đạo
Erobics
Tân thể thao
Quyền Thiếu Lâm Tự
Khu luyện tập
Tuyến xe điện ngầmKobe, xuống ga Toujou cửa Nam, đi bộ 20 phút.
Tarumi Kenko Koen
Công viên thể thao sức khỏe Tarumi
〒655-0852
Kobe shi Tarumiku Myodani cho Azamuruo
TEL: 078-709-2400
URL: web
Fitball
Inline Hoker
Luyện đánh Golf

Từ ga Myodani, tuyến xe điện ngầm, JR ga Tarumi, lên xe buýt số 11 Sanyo, xuống trạm Higashi Tabun, đi bộ 15 phút
NOEVIR Stadium Kobe 〒652-0855
Kobeshi Hyogoku Misakicho 1-2-2
TEL: 078-652-5656
URL: web
Tennis
Fitball
Bơi
Khu luyện tập…
Tuyến xe điện ngầmMisaki koen đi bộ 5 phút Ga Wadamisaki, đi bộ 6 phút
Shiawase no Mura 〒651-1102
Kobeshi Kitaku Yamadacho Shimotanigami Azanaka Ichiriyama 14-1
TEL: 078-743-8000
URL: web

Tiếng Anh
Bơi
Khu luyện tập
Bóng rổ
Bóng chuyền
Tenis
Cầu lông
Bóng bàn
Bóng đá
Luyện tập Golf
Gateball
Softball
Fitball
Archery (bắn cung)
Lawl Bowls
Golf
Leo ngựa...
Từ ga Sanomiya, lênxe buýt tuyến 66

Từ ga Kobe, lên xebuýt tuyến 123

Xuống trạm

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2014. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.