Kobe International Community Center
-

Bắt đầu áp dụng chế độ tính điểm (point) ưu đãi khuyến khích dành cho nhân tài cao cấp

Chế độ điểm (point) ưu đãi dành cho nhân tài cao cấp là chế độ nằm trong trong phạm vi của quy định thu nhận người nước ngoài , nhằm xúc tiến việc tiếp nhận  những người nước ngoài sở hữu năng lực và cũng như tư chất siêu việt (nhân tài cao cấp) được kỳ vọng là có thể đóng góp vào việc phát triển kinh tế cũng như tạo ra các nhu cầu và công ăn việc làm mới. Đây là chế độ mà trong đó khi người nước ngoài tích lũy được số điểm đạt đến ngưỡng nhất định thì sẽ nhận được những ưu đãi về xuất nhập cảnh với tư cách là “Nhân tài cao cấp người nước ngoài”.

Chi tiết xem tại

 

<Nơi liên hệ> 

Ngày thường từ 8:30~17:15 * Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
Điện thoại: 0570-013904 / Điện thoại: 03-5796-7112 (gọi từ điện thoại IP・PHS・từ hải ngoại)

                    


Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 2 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.