Kobe International Community Center

Tư vấn Nhập cảnh, lưu trú. Tư vấn hành chính, pháp luật

Tên tổ chức Nội dung hoạt động Ngôn ngữ hỗ trợ Ngày, giờ tư vấn  Địa chỉ, điện thoại liên lạc, tham khảo
 
Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế Kobe

Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (KICC)
Tư vấn nhập cảnh và lưu trú (VISA và các vấn đề khác)
Cần thiết phải hẹn trước
Tiếng Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Trung 
Thứ tư của tuần thứ nhất và thứ 3 hàng tháng 

13 giờ ~16 giờ

〒651-0083
Kobe-shi Chuo-ku Hamabe-dori 5-1-14 Kobe shoko boeki senta biru 2F

tel:078-291-8441
fax:078-291-0691
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyogo(HIA)

Trung tâm thông tin cho người nước ngoài hiện đang sinh sống trong tỉnh
 Tư vấn pháp luật (do luật sư đảm nhiệm)

※Cần hẹn trước (chỉ tư vấn trực diện)
Tiếng Anh, Trung, Tấy Ba Nha, Bồ Đào Nha Thứ 2

13 giờ ~15 giờ
〒650-0044
KobeShi, ChuoKu, HigashikawasakiCho 1Chome1-3(Kobe Crystal Tower tầng 6)

tel:078-382-2052
fax:078-382-2012
Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú của người nước ngoài Kobe Tư vấn về nhập cảnh lưu trú và Visa  Tiếng Nhật, Anh, Trung, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha Thứ 2~Thứ 6

8:30~17:15

〒650-0024
KobeShi, ChuoKu, Kaigandori 29
tel:0570-013-904

(IP, PHS, Overseas 03-5796-7112)


Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 5 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.