Kobe International Community Center

Viện bảo tàng. Quán mỹ thuật

Tên Địa chỉ Ga gần nhất
Viện bảo tàng
Bảo tàng thành phố Kobe 〒650-0034
Kobe Shi, Chuo Ku, Kyomachi 24
TEL: 078-391-0035
FAX: 078-392-7054
Email: museum@office.city.kobe.lg.jp
URL:  web
Tiếng Anh Tiếng Trung Tiếng Hàn  
Từ ga Sannomiyađi bộ 10 phút
Quán khoa học Thanh thiếu niên thành phố Kobe 〒650-0046
Kobe Shi, Chuo Ku, Chuo Ku Minatojima 7-7-6
TEL: 078-302-5177
FAX: 078-302-4816
URL: web
Tiếng Anh
Tuyến Port Linerga Minami Koen IKEA MAE đi bộ 3 phút
Bảo tàng khoa học về nước 〒652-0004
Kobe Shi, Nada Ku, Kusudani Cho 37-1
TEL: 078-351-4488
FAX: 078-351-4343
URL: web
Từ ga sannomiya hoặc ga Kobe đi xe búyt tuyến số 7 tới bến Kusu Dani xuống xe đi về phía bắc sẽ thấy ngay.
Trung tâm bảo tồn các tài liệu văn hóa 〒651-2273
Kobe Shi, Nishi Ku, Kouji Dai 6 Bên trong công viên Seishin Chuo
TEL: 078-992-0656
FAX: 078-992-5201 
URL: web
Tàu điện ngầm, xuông tại ga Seishin Chuo đi bộ 8 phút
Viện bảo tàng hải dương học Kawasaki World 〒650-0042
Kobe Shi, Chuo Ku, Hatoba Cho 2-2
TEL: 078-327-8983
FAX: 078-391-6756
URL: web
Kawasaki World
TEL: 078-327-5401
FAX: 078-327-5402
Tiếng Anh Tiếng Trung (phồn thể) Tiếng Trung (Giản thể) Tiếng Hàn
Tàu điện ngầm tuyến Kaigan xuống ga Minato Motomachiđi bộ 10 phút
Từ ga Motomachi tuyến JR và Hanshin đi bộ 15 phút
Tuyến Kobe Kosoku (Hankyu,Sanyo) xuống ga Hanakuma đi bộ 15 phút
Bảo tàng búp bê Kobe 〒650-0021
Kobe Shi, Chuo Ku, Sannomiya Cho 3-1-17
TEL: 078-327-4680
FAX: 078-327-4680
URL: web
JR, Hanshin motomachi đi bộ 5 phút
Ga Sannomiya đi bộ 13 phút
Bảo tàng Café UCC 〒650-0046
Kobe Shi, Chuo K, Minatojima Nakamachi 6-6-2
TEL: 078-302-8880
FAX: 078-302-8824
URL: web
Tiếng Anh
Từ ga Minami Koen tuyến Port Liner đi bộ 1 phút
Bảo tàng các thiết bị đạo cụ Takenaka 〒650-0004
Kobe Shi, Chuo K, Nakayamate Dori 4-18-25
TEL: 078-242-0216
FAX: 078-241-4713
URL: web
Tiếng Anh
Từ ga Sannomiya đi bộ 8 phút
Từ ga JR, hanshin Motomachi đi bộ 10 phút
Tàu điện ngầm từ ga Kencho Mae đi bộ 5 phút
Trung tâm giao lưu văn hóa và di cư hải ngoại 〒650-0003
Kobe Shi, Chuo K, Yamamoto Dori 3-19-8
TEL: 078-272-2362
FAX: 078-272-2210
URL: web
Từ ga JR Motomachi ra cửa đông đi theo khu Koikawasuji về phía Bắc 15 phút
Tàu điện ngầm ga Kencho Mae đi bộ 10 phút
Quán văn học Kobe 〒657-0838
Kobe Shi, Nada Ku, Oji Cho 3-1-2
TEL: 078-882-2028
FAX: 078-882-2028
URL: web
Từ ga Jr Nada đi bộ 600M
Từ ga Hankyu Ojikoen đi bộ 500M
Từ ga Hanshin Iwaya đi bộ 850M
Phố công trường Kitano 〒650-0004
Kobe Shi, Chuo Ku, Nakayamate Dori 3-17-1
TEL: 078-200-3607
FAX: 078-200-3608
URL: web
JR ga Motomachi đi bộ 15 phút
Ga JR・Hankyu, Hanshin Sannomiya đi bộ 18 phút
Viện bảo tàng lịch sử hoa kiều 〒650-0024
Hyogo Ken, Kobe Shi, Chuo Ku, Kaigan Dori 3-1-1
TEL: 078-331-3855
FAX: 078-331-9530
URL: web
Tiếng Trung
 Tiếng Anh
Ga JR・Hanshin Motomachi đi bộ 7 phút
Trung tâm Kobe Art village 〒652-0811
Kobe Shi, Hyogo Ku, Shinkaichi 5-3-14
TEL: 078-512-5500
FAX: 078-512-5356
URL: web
Kosoku Kobe ga Shinkaichi đi bộ 5 phút
Ga JR Kobe đi bộ 10 phút
Tàu điện ngầm ga Monatogawa Koen đi bộ 15 phút
Quán kỉ niệm Tôn Văn (Di tình các) 〒655-0047
Kobe Shi, Tarumi Ku, Higashi MaikoCho 2051
TEL: 078-783-7172
FAX: 078-785-3440
URL: web
Tiếng Anh Tiếng Trung
Từ ga JRMaiko đi bộ 5 phút
Sanyo Maiko Koen đi bộ 6 phút
Quán khoa học về cầu 〒655-0047
Kobe Shi, Tarumi Ku, Higashi MaikoCho 4-114
TEL: 078-784-3339
FAX: 078-784-8888
URL:web
Tiếng Anh Tiếng Trung(Phồn thể) Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Hàn
JR Maiko và Sanyo Maiko Koen đi bộ 5 phút
Bảo tàng mỹ thuật
Bảo tàng mỹ thuậtkỷ niệm ISO của thành phố Kobe 〒658-0032
Kobe Shi, Higashi Nada Ku, KoyoCho naka 5-7(Bên trong công viên Rokko Island)
TEL: 078-857-5880
FAX: 078-857-3737
URL:web
Tuyến Rokko Liner, ngay gần ga Island Kita Guchi
Bảo tàng mỹ thuật thời trang Kobe Fashion 〒658-0032
Kobe Shi, Higashi Nada Ku, KoyoCho naka 2-9-1
TEL: 078-858-0050
FAX: 078-858-0058
Email: info@fashionmuseum.or.jp
URL: web
Tiếng Anh Tiếng Hàn
Tuyến Rokko Liner, ga Island Center xuống tàu đi về phía Đông Nam sẽ thấy ngay
Bảo tàng mỹ thuật tỉnh Hyogo 〒657-0073
Kobe Shi, Nada Ku, Wakihama Kaigandori 1-1-1
TEL: 078-262-0901
FAX: 078(262)0903
URL: web
Tiếng Anh Tiếng Trung Tiếng Hàn
Ga JR Nada đi bộ 10phút
Ga Hanshin Iwaya đi bộ 8 phút
Bảo tàng mỹ thuật Kosetsu 〒658-0057
Kobe-shi Higashinada- ku Gunge 2-12-1
TEL: 078-841-0652
FAX: 078-841-1402
URL: web
Tiếng Anh
Hankyu ga Mikage đi bộ5 phút
Bảo tàng mỹ thuật Hakutsuru 〒658-0063
Kobe Shi, Higashinada Ku, Sumiyoshi Yamate 6-1-1
TEL: 078-851-6001
FAX: 078-851-6001
URL: web
Ga Hankyu Mikage đibộ 15 phút
Bảo tàng mỹ thuật Kobe Yukari 〒658-0032
Kobe Shi, Nada Ku, Koyu Cho Naka 2-9-1
(Kobe Fashion Museum Level 1F)
TEL: 078-858-1520
FAX: 078-858-1522
URL: web
Tuyến Rokko Liner, ngay gần ga Island Center

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2014 Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.