Kobe International Community Center

Danh thắng, các địa điểm du lịchTrang web hướng dẫn các địa điểm du lịch Kobe
    Bản đồ
Feel Kobe
Sawa no Tsuru
Hyogo Tourism Guide
japan-guide.com
Arima OnsenViệc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 7 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.