Kobe International Community Center

Tư vấn bạo lực gia đình (DV)


Tên tổ chức Nội dung hoạt động Ngôn ngữ hỗ trợ Ngày giờ tư vấn Liên lạc, tham khảo
Women's Net Kobe Tư vấn dành cho phái nữ về các vấn đề như bạo lực gia đình Tiếng Nhật Thứ 2,3,4,6 từ 10 giờ đến 16 giờ (Đường dây nóng tư vấn bạo lực gia đình) Số điện thoại liên lạc:078-734-1308
Điện thoại tư vấn:078-731-0324
W.S Hyogo Bạo lực gia đình (Bạo lực từ phía chồng và người yêu) Tiếng Nhật Thứ 5: 12 giờ đến 17 giờ 078-251-9901
Ferminist Counseling Kobe Tư vấn các vấn đề tâm lý cho phụ nữ như bạo lục gia đình Tiếng Nhật   078-360-5030
Phòng tư vấn bạo lực gia đình cho phụ nữ (Trung tâm hỗ trợ tư vấn bạo lực từ phía chồng/vợ của thành phố Kobe) Tư vấn bạo lực gia đình dành cho phụ nữ Tiếng Nhật

Mỗi ngày(trừ 12/28-1/4) 9:00-17:00


Khi khẩn cấp gọi đến số 110
078-382-0037
Trung tâm gia đình phụ nữ do tỉnh Hyogo thành lập Đường dây nóng tư vấn tâm lý cho phụ nữ bao gồm bạo lực gia đình Tiếng Nhật Hàng ngày
9 giờ đến 21 giờ
078-732-7700

Tổ chức phi chính phủ Mạng lưới cứu trợ người nước ngoài Kobe Tư vấn bạo lực gia đình Tiếng Anh, Tagaloge, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha Thứ 6
13 giờ đến 20 giờ
078-232-1290
Clover
Mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bao lực gia đình dành cho người nước ngoài tại Osaka
Đường dây nóng đa ngôn ngữ dành cho phụ nữ, trẻ em người nước ngoài Tiếng Trung, Anh, Philippin, Hàn Thứ 2 hàng tuần
13 giờ đến 16 giờ
06-6577-9680
Email: infoclover@npgo.jp
Tài đoàn pháp nhân Toyonaka
Hiệp hội giao lưu quốc tế
Tư vấn cho phụ nữ người nước ngoài, bao gồm cả bạo lực gia đình Tiếng Hàn, Triều Tiên, Trung, Philippin, Thái, Anh Thứ 6 hàng tuần
11 giờ đến 16 giờ
06-6843-0390Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 4 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.